• Cancel
    Filter
Filter

Osmanlıca Kitap, Ermenice Kitap, Harita, Gravür, Fotoğraf, Belge, Afiş, Prestijli ve Sanatsal Kitaplar Müzayedesi - 6

Osmanlıca Kitap, Harita, Gravür, Fotoğraf, Belge, Afiş, Prestijli ev Sanatsal Kitaplar Müzayedesi - 6 adlı Müzayedemizi 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: %15 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 5 İŞ GÜNÜDÜR

Lot: 19 » Fotoğraf

KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİN HATIRA FOTOĞRAFLARI (12 ADET)

1- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – Teşrin-i evvel 1341 – Ekim 1925 – 23,5x29,5; 12x17,5 cm

2- İstanbul’da tahsil ve ticarette bulunan Eskişehirlilerden bir samimi grup – 23 Nisan 1341 / 23 Nisan 125 – 22x27; 12x17 cm

3- [Eskişehirli bir muallimin aile hatıra fotoğrafı] 18 Haziran 1334 – 1918 – 19,5x23,5; 12x16 cm

4- [Eskişehirli muallim Ali Suat’tan ithaflı portre fotoğrafı] 9. 9. 1933 – 27x19; 14x9 cm

5- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – Muallimlerin tamamının isimleri fotoğraf arkasında yazılıdır – 12x17,5 cm

6- [Eskişehir’de bir kıs okulunda öğrenci ve muallimlerin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm, fotoğrafın köşesi haliyle

7- [Eskişehir’de bir cemiyet hatıra fotoğrafı] – 1- Kaymakam Servet Bey, 2- Mahkeme-i Asliye Reisi Fazıl Bey, 3- Mahkeme-i Asliye Müddi-i Umumisi Kazım Bey, 4- Mahkeme-i Asliye Müddi-i Umumisi Halil Edhem Bey, 5- Hal Müdürü Salim Bey, 6- Posta Müdürü Bey, 7- Solpolzade ? Ali Bey – 4 Teşrin-i evvel 1340 / 4 Ekim 1924 – 9x14 cm

8- “Eskişehir Maarif Müdürü Abdülkadir Efendi oğluma” itfalı Abdullah Hayri Bey’in portre fotoğrafı – 14x9 cm

9- “Eskişehir Maarif-i aliyesinde refakat ve muavenet hatırası, Eskişehir Maarif Müdürü Kardeşim Abdülkadir’e ithaflı” itfalı Mustafa Bey’in portre fotoğrafı – 26. 3 . 1926 – 14x9 cm

10- [“Eskişehir’li bir muallimin ithaflı portre fotoğrafı ] – 14x9 cm

11- Eskişehir Maarif Müdür Muavininden Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı portre fotoğrafı ] – 28. 6. 1341 / 1925- 14x9 cm
12- [Eskişehir Maarifinden iki portre] – 13,5x8,5 cmDetails
Lot: 35 » Osmanlıca & Almanca Kitap

SALİHZADE ALİ EFENDİ'NİN “HUMAYUNNAME" ADLI TÜRKÇE ÖYKÜLERİNDEN BİR SEÇKİ. - ÖZGÜN METİN, TELAFFUZ, ALMANCA KELİME AÇIKLAMASI VE TAM ÇEVİRİ İLE

SALİH ZADE ALİ EFENDİ - HÜMAYUNNAME
Auswahl Türkischer Erzählungen aus dem “Humajun-name oder Kaiserbuch” von Salih sade Ali Efendi-Mit Urtext, Aussprache, deutscher Worterklärung und vollständiger Übersetzung-Ein Handbuch für angehende deutsche Orientalisten bearb.
Wien (S, S, Mechtiharisten) : Durch Ed. Von Adelburg, 1855. 80 s. 23 x 15 cm. Yayıncısının kendi yumuşak karton cildinde. Çok iyi durumda

Salih Sade Ali Efendi, Osmanlı Devleti zamanında yetişen meşhur müderris, hattat ve Hümayunname yazarı. Asıl adı Alaeddin Ali bin Salih’tir. Uzun bir çalışmanın neticesinde meydana gelen Hümayunname’nin yazılış yeri ve tarihi kaynaklarda farklı gösterilmekte ise de, Alaeddin Ali Çelebi eserini Atik Medresesinde iken yazmaya başladığını önsözünde bildirmektedir. Kelile ve Dimne’nin, Hüseyin Vaizi-i Kaşifi’nin Envar-ı Süheyli adıyla Farsçaya çevrilmiş şeklinin tercümesi olan Hümayunname edebi açıdan ve muhteviyat yönünden Farsça aslını çok aşmıştır. Alaeddin Çelebi, Envar-ı Süheyli’yi üslup yönünden yeni baştan işlemiş, içindekileri tasviri tablolar, ayet ve hadisler, Arapça ve Farsça şiirler ve manzum parçalarla zenginleştirmiştir. Türk nesir alanında eşi görülmemiş ve daha sonra da seviyesine erişilemiyecek bir şaheser olan Hümayunname asırlar boyu devam eden büyük bir ilgi ve takdir görmüştür.

Details
previous
Go to Page: / 8
next