ŞEHİR TARİHİ - HALİL EDHEM KAYSERİ ŞEHRİ – İSLAM MİMARİSİ – KİTABELERİ – SELÇUKLULAR DÖNEMİ

Kayseriyye şehri – Mebâni-i İslamiye ve Kitabeleri – Selçuki tarihinden bri kıt’a - 16 adet levhayı havidir (Tarih-i Osmani encümeni Külliyatı ) / Halil Edhem.- İstanbul: Matbaa-i Orhaniye, [1918]

148+1+16 Adet levha; 16x22 cm