HARİTALI I. DÜNYA SAVAŞINDA MISIR SEFERİ

Büyük harpte Mısır seferi – 76 numaralı Askeri mecmua lahikadır / Behçet (Mütekait Miralay) – Kitabın sonunda bir harita vardır.- İstanbul: Askeri Mecmua, 1930

34 sayfa; 1 harita; 19x26 cm