91 PARÇA GÜLDÜRÜRCÜ, EĞLENDİRİCİ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ KARİKATÜR İKİNCİ DÜNYA HARBİNE DAİR SEÇME KARİKATÜRLER ÇEŞİTLİ SEÇME KARİKATÜRLER 3 SAYI TAKIM

Dalkavuk – Karikatür Albümü / Cemal Nadir Güler .- İstanbul : Nebioğlu Yayınevi,
91 Parça güldürürcü, eğlendirici, düşündürücü karikatür
İkinci Dünya harbine dair seçme karikatürler
Çeşitli seçme karikatürler
24+48+48 sayfa; 20x27 cm