OSMANLI TARİHİ SULTAN II. MAHMUD - KUTULU

II. MAHMUD. YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE İSTANBUL (Kutulu) = II. Mahmud. Istanbul in the process of being rebuilt.- Coşkun Yılmaz.- İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010

520 Sayfa; resimli; 24x33 cm.