OSMANLI TARİHİ SULTAN III. SELİM - KUTULU

III. SELİM - İKİ ASRIN DÖNEMECİNDE İSTANBUL - İstanbul At A Turnıng Poınt Between Two Centurıes (Kutulu) - Kemal Beydilli, Mehmet İpşirli, İskenre Pala, Nuran Yıldırım, Erhan Afyoncu, Mehmet Güntekin, Gözde Ramazanoğlu, Fatih Yeşil, Aysel Yıldız, Uğur Demir, Ahmet Önal; editör: Coşkun Yılmaz.- İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010

520 Sayfa; resimli; 24x33 cm.