TÜRK - İTALYA SAVAŞI VE SORUNLARI - Konuyla ilgili başlıca devlet evraklarını içeren ekler. Müslüman Duyguları Üzerine Ek Bir Bölümle EXLİBRİS’İ İLE

THE TURCO – ITALIAN WAR AND ITS PROBLEMS - With Appendices containing the chief state papers bearing on the subject. With an Additional Chapter on Moslem Feeling / Ameer Ali.- London: Constanble & Company Ltd., 1912

259 sayfa; 15x23 cm