OSMANLI ORDUSU VE DONANMASINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENEN HOBART PAŞA’NIN HAYATI DONANMAYA GİRİŞİ – TÜRK – RUS SAVAŞI

SKETCHES FROM MY LIFE / Admiral Hovart Pasha (1822 – 1886).- London: Longmans, Green and Co., 1886

282 sayfa; 14x20 cm, bazı sayfalarda dolmakalem ile notlar alınmıştır

Hobart Paşa (1 Nisan 1822 – 19 Haziran 1886) Osmanlı donanmasında komutanlık yapmış İngiliz asıllı deniz subayı.
Girit ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilip, Paşa unvanı verildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Rus limanlarına ve Tuna ağzına abluka uygulayarak Rus donanmasını etkisiz kıldı. Suhum'un boşaltılmasında binlerce Müslümanın Batum, Sinop ve Trabzon'a taşınmalarını sağlayıp, müşirliğe yükseltildi (1881).

İstanbul'a gelirken 1886 yılında Milano'da öldüyse de, cenazesi İstanbul'a getirilerek Selimiye'deki İngiliz mezarlığına gömüldü.