ZEKİ VELİDİ TOGAN'DAN HOREZM KÜLTÜR VESİKALARI SERİSİNDEN TIPKIBASIM VE DEĞERLENDİRMELİ KİTAP

Horezmce Tercümeli Muqaddimat Al – Adab = Khorezmian Glossary of the Muqaddimat Al – Adab / yay. Haz. Zeki Velidi Togan.- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, 1951
Horezm Kültürü Vesikaları Kısım 1
44+532 sayfa tıpkıbasım; 21x29 cm