TÜRKLERİN DENİZ MUHAREBELERİ 52 RESİM, KROKİ VE TABLO BULUNMAKTADIR

Türklerin Deniz Muharebeleri II.cilt 5.kısım Girit Harbi 1644-1669 (resim, kroki ve tablolar) / Fevzi Kurtoğlu – İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube, 1939

İçinde 52 resim, kroki ve tablo vardır

154 sayfa; 19,5x27 cm