DEMİRYOLLARI TARİHİ

Osmanlı Devleti Demiryollarının 1911 Mali Yılı İşletmesinin Temel Sonuçlarının İstatistikleri / ALEXIS REY = Statistique des Principaux Resultats de l'exploitation des chemins de fer de l’empire Ottoman pendant l’exercice 1911 / Cosnatntinople: Imprimerie Française L. Mourkides, 1913

6+15 planj; 2 harita

Selanik – İstanbul Demiryolu
Selanik – Manastır Demiryolu
Konya – Ereğli – Bulgurlu – Ulukışla Demiryolu
Haydarpaşa – Ankara Demiryolu
Eskişehir – Konya Demiryolu
İzmir Demiryolu
Aydın Demiryolu
Şam – Hama Demiryolu
Yafa – Kudüs Demiryolu
Mersin – Tarsus – Adana Demiryolu
Mudanya – Bursa Demiryolu
HARİTA 1- Avrupa'daki Türkiye Demiryolları Haritası = Carte des Chemins de fer de Turquie d'Europe
HARİTA 2- Türkiye’nin Asya’daki Demiryolları Haritası = Carte des Chemins de fer de Turquie d’Asie