OSMANLI’DA EĞİTİM DÖRDÜNCÜ SINIFLAR İÇİN RESİMLİ TABİAT TETKİKİ DOĞA BİLİMLERİ -- DERS KİTAPLARI

Tabiat tedkiki / Doktor Ali Rıdvan, Midhat Sadullah .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1926-1927.
118 s. : res. ; 20x14 sm.