5 CİLT TAKIM – BELEDİYECİLİK ve İSTANBUL BELEDİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK MECELLE-İ UMUR-I BELEDİYE / OSMAN NURİ ERGİN

Mecelle-i Umur-ı Belediye / Osman Nuri [Ergin] (Şehremaneti Memurin Müdürü).- İstanbul: Şehremaneti, 1922

1. Cilt (1776 sayfa) - Tarih-i teşkilat-ı belediye
2. Cilt (768+16 sayfa) – Kavânin, nizamât ve talimat-ı belediye
3. Cilt (876+11 sayfa) – İmtiyazât ve mukavelât-ı belediye
4. Cilt (658+6 sayfa) - Kavânin, nizamât ve talimat-ı sıhhiye-i belediye
5. Cilt (1166+40 sayfa) - Evâmir ve mukarrerât-ı belediye