SANAT - RESİM ORYANTALİZMDEN Çağdaş Türk Resmine

FROM ORIENTALISM to contemporary Turkish paintings / Belgin Demirsar Arlı .- İstanbul : Toprakbank , 2000

308 sayfa; 22x30 cm