TARİH - ARKEOLOJİ - TÜRKİYE

EX ORİENTE LUX, GÖTTERLAND KLEİNASİEN / Maxim Osward .- İstanbul : Chr. Belser Verlag, 1957

31+160 fotoğraflı sayfa; 23x29 cm.