KİTAP KÜLTÜRÜ ALİ EMİRİ EFENDİ VE DÜNYASI: FERMANLAR, BERATLAR, HATLAR, KİTAPLAR. MİLLET YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ'NDEN BİR SEÇME

ALİ EMİRİ EFENDİ VE DÜNYASI: FERMANLAR, BERATLAR, HATLAR, KİTAPLAR. MİLLET YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ'NDEN BİR SEÇME = Ali Emiri Efendi and his world: Fermans, berats, calligraphies, books / edit.: Ekrem Işın .- İstanbul : Pera Müzesi , 2007

392 sayfa; 24x38 cm