MİMARLIK RUMELİ'DE OSMANLI MİRASI: ARNAVUTLUK - MAKEDONYA

RUMELİ'DE OSMANLI MİRASI: ARNAVUTLUK - MAKEDONYA = Otrtoman Heritage in Rumelia: Albania - Macedonia. Cilt 1 / Ahmet Kuş - Feyzi Şimşek - İbrahim Dıvarcı .- İstanbul : Hazinedaroğlu İnşaat , 2007

248 sayfa; 24x28 cm