TARİH - ARKEOLOJİ TÜRKİYE'DE BİZANS ÇALIŞMALARI - Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler

TÜRKİYE'DE BİZANS ÇALIŞMALARI - Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler / Koray Durak - Nevra Necipoğlu - Tolga Uyar .- İstanbul : Türkiye İş Bankası Yayınları, 2022

1. baskı; 569 sayfa; 15x23 cm