OSMANLI DÜNYASI- Dünyaya İz Bırakan Uygarlıklar Dizisi / Christine Woodhead

OSMANLI DÜNYASI- Dünyaya İz Bırakan Uygarlıklar Dizisi / Christine Woodhead; çev.: Gül Çağalı Güven .- İstanbul : Alfa , 2018

680 sayfa; 16x24 cm.