SANAT MADEN SÖKÜM SANATI - Anadolu Sanayi ve Tasarım Tarihnin Ayak izlerinde

MADEN SÖKÜM SANATI - Anadolu Sanayi ve Tasarım Tarihnin Ayak izlerinde / Önder Küçükerman - Nezih Başgelen - Gülsün Tanyeli - Afife Batur .- İstanbul : Demirdöküm , 1994

239 sayfa; 22x33 cm.

OSMANLI SON DÖNEM MİMARLIĞINDA DÖKME DEMİR KULLANIMI,
Prof. Dr. Afife Batur, 207
Avrupa'da dökme demir üretimi ve teknolojisi, 208. Osmanlı mimarlığında batı'ya açılma ve yeni yapım yöntemlerinin kullanımı, 213. Dökme demirin strüktürel kullanımı, 215. Dökme demir iskeletli yapılar. Fabrikalar, 215. Sera ve kış bahçeleri, 216. Tren istasyonları, 217. Kilise, 2l8. Ve Diğerleri. Cam ve dökme demirle kurulan örtüler, 219. Dökme demirin strüktürel olmayan öğelerde kullanımı. Pencere kapı ve parmaklıklar, 225. Asansörler. Dökme demirin dekorasyonda kullanımı, 229. Dökme demir kent mobilyası. Aydınlatma kolonları. Çeşmeler, 231. Son değerlendirme, 233.