ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE KİTAB-I MUKADDES

KİTAB-I MUKADDES –
878+1 sayfa; 13x18 cm (Jenerik ve İlk iki sayfası yoktur)


Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü içermektedir
MATTA (İlk iki sayfası yoktur) , MARKOS, LUKA ve YUHANNA incilleri yer almaktadır
- Amal-i Resûl
- Pavlus’tan Korintlilere Birinci Mektup
- Pavlus’tan Korintlilere ikinci mektup
- Pavlus’un Efesoslulara mektubu
- Filiplilere mektup
- Koloselilere mektup
- Selaniklilere mektup
- Selaniklilere ikinci mektup
- Timeteos’a Birinci mektup
- Timeteos’a İkinci mektup
- Filimon’a mektup
- İbranilere mektup
- Yakup Resul’ün Umumi risalesi
- Petrus Resul’ün birinci umumi risalesi
- Petrus Resul’ün ikinci umumi risalesi
- Yuhanna Resul’ün birinci umumi risalesi
- Yuhanna Resul’ün ikinci umumi risalesi
- Yuhanna Resul’ün üçüncü umumi risalesi