LATİN EDEBİYATININ GÜMÜŞ ÇAĞININ ÖNEMLİ KİŞİLİKLERİNDEN OLAN ROMALI ŞAİR JUVENAL’İN HİCİVLERİ 1683 BASKISI - MİNYATÜR KİTAP BOYUTUNDA

Amoldum et Regnerum Leers, 1683

119 sayfa; 69x12 cm


Decimus Iunius Iuvenalis ya da Juvenal, Yergiler adlı yapıtı ile bilinen ve Latin edebiyatının gümüş çağının önemli kişiliklerinden olan Romalı şair.

Marcus Valerius Martialis, Juvenal'den hatip olarak söz etmiştir. Başlangıçta Roma'da mahfuz olarak yaşamıştır. Birinci hicviyesi 100 yılından sonraya altıncısı 115'ten, yedincisi de Hadrianus'un tahta çıkışından hemen sonraya, son hicviyeleriyse 127'den sonraya tarihlenmektedir. Bu tarihlere de değindiği tarihî olaylardan ulaşılabilmektedir. Bunun dışında yaşamıyla ilgili bir şey bilinmez. Doğum ve ölüm tarihleri dahi bilinmese de 60 ila 70 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir.