OSMANLI EĞİTİM TARİHİ – DİPLOMA - EHLİYETNAME MEKTEB-İ SULTANİ – GALATASARAY LİSESİ – HENÜZ DOLDURULMAMIŞ BOŞ DİPLOMA

OSMANLI EĞİTİM TARİHİ – DİPLOMA

MEKTEB-İ SULTANİ – GALATASARAY LİSESİ – HENÜZ DOLDURULMAMIŞ BOŞ DİPLOMA

Mekteb-i Sultani ehliyetname – Edebiyat-ı Franseviyye ve ilm-i hikmet-i nazariyye, tarih-i umumi ve coğrafya-yı umumi, riyaziyat-ı nazariyye ve tatbikat-ı ilmiye, ulum-ı hikemiyye ve kimyaviyye ve tabiiyye, hıfz-ı sıhha ve usul-i defteri, resm-i hatti ve resm-i taklidi