KLASİK FARS VE TÜRK EDEBİYATLARINDA ALEGORİK MESNEVİ KONUSU OLAN BİR AŞK HİKÂYESİ Edward Fitzgerald’ın sunumuyla özel bir baskı

SALAMAN and ABSAL AN ALLEGORY - An Allegory Translated From the Persian of Jami. Together With a Bird's-Eye View of Faríd-Uddín Attar's Bird Parliament / Edward Fitzgerald.- Boston: L. C. Page and Company, 1899

187 sayfa; 11,5x17,5 cm

Edward FitzGerald (31 Mart 1809 - 14 Haziran 1883), İngiliz şair ve yazar. Daha çok Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ının ilk ve en ünlü İngilizce çevirileriyle tanınmaktadır.