TEVFİK FİKRET'TEN ŞERMİN

Şermin / Tevfik Fikret .-- İstanbul: Hasan Tahsin (Kanaat Matbaa ve Kütübhanesi), 1330 R [1914 M].
94 s. ; 18x9 sm.