HİNDİSTAN TARİHİ -- İNGİLİZ YÖNETİMİ DÖNEMİ

Hindistan'da istiklal mücahedeleri / Mevlana Ebülkelam Ahmed; [mütercimi] Ömer Rıza .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul: Sebilürreşad Kütübhanesi (Mahmud Bey Matbaası), 1340 R/1342 H [1924 M].
36 s. ; 21x14 sm.

Mevlana Ebü'l-kelam Ahmed hazretlerinin İngiliz muhakemesi karşısında İslam davasını izah eden hamaset ve şehamet-i İslamiyeyi tecelli ettiren mühim bir nutkudur.