BATARYA İLE ATEŞ – İDRİS ÇAVUŞ – ŞEYH ŞAMİL – ABDÜLHAK HAMİD BEYE MEKTUP – ÇANAKKALE’NİN İSTANBULLU ŞÜHEDASINA

Batarya ile ateş / Süleyman Nazif .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1335 R [1919 M].
206 s. ; 21x13 sm. .-- (Maarif Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Kütübhanesi; aded 40)., Haliyle, cilt dağınıktır

Bazı şiirlerin Fransızcaları vardır.
Eserin "Fihrist"i (204-206 s.) vardır.