ÜNLÜ EDEBİYAT PROFESÖRÜ FARUK TİMURTAŞ

Faruk Timurtaş / Foto.: Tancan Baltalı.- 18x12 cm

Tercüman Fotoğraf Servisi