BÜYÜK BOY TÜRKİYE CUMHURİYETİ HARİTASI

Türkiye Cumhuriyetinin limanları ve şehirleri arasındaki mesafeleri ile demiryollarını: Tabii , iktisadi ve adli veaziyetleriyle vilayet taksimatını gösterir haritadır. / İstanbul: Doğan Basımevi, 1948 -1949

81x165 cm