OSMANLICA - İSTANBUL FİNANS TARİHİ DÖRT DİLDE FATURA OSMANLICA – FRANSIZCA

Ticaretfereş İran ve Kafkas - Yahyazade ve Şürekası İstanbıl Dersaadet Mahmut Paşa Büyük Yıldız Han - pullu - 27x21 cm. Teşrin-i evvel 1339 / Ekim 1923- Filigranlı kağıt