TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK – YUNAN SAVAŞI TÜRK ESİRLERİ

Yunan illerinde zavallı esirlerimiz .-- Ankara: Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi (Matbuat ve İstihbarat Matbaası), 1339 R [1923 M].
c. "1. ksm." (63 s.) ; 23x16 sm. .-- (Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Neşriyatı; 31).