1908 TARİHLİ SELANİK’TE BASILMIŞ TAŞ BASKI HUKUKA GİRİŞ

Medhal-i ilm-i hukuk -taş baskısı- / Ali Kemal; mübeyyizi Selanikli Abdülkerim .-- Selanik: [yayl.y.], 1324 R [1908 M].
276, [1] s. ; 25x16 sm.

Muallim-i muhterem Ali Kemal Efendi'nin meşahir-i hukukiyenin âsârından cem ve tertib ile Selanik Mekteb-i Hukuk Birinci talebesine takrir etdiği Medhal-i İlm-i Hukuk dersinin talebe tarafından zabt edilebilen notlarıdır.