HANEDAN - BEDR-İ FELEK KADIN EFENDİ TARAFINDAN SIRMA OLARAK İŞLENEN HAT LEVHA

ORJİNAL AHŞAP ÇERÇEVESİNDE SIRMA HAT LEVHA - 33x44,5 cm

Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni Hazretlerinin Baş Kadını Bedr-i Felek Kadın Efendi hazretlerinin hayratıdır. Sene 1320 [1902]