OSMANLI SULTANI TAHTI

Osmanlı Sultanı tahtı - İstanbul Asar-ı Atika Müzeleri damgalı - 21x27 cm