KÜÇÜK BOY - HİCAZ ve SURİYE - YEMEN - ARABİSTAN - MEMÂLİK-İ OSMANİYE

Küçük boy
1 - Hicaz Ve Suriye haritası- 13x9 cm.
2 – Yemen haritası – 13x9 cm.
3- Arabistan haritası – 24x16 cm.
4- Memâlik-i Osmaniye haritası- 18x13 cm.
5- Memâlik-i Osmaniye haritası – 16x24 cm
6- Suriye ve Beyrut Vilayeti Lübnan ve Kudüs Sancakları – 18x13 cm.