T.B.M.M. 1938 YILI MEBUS / MİLLETVEKİLLERİ ALBÜMÜ

T.B.M.M. 1938 Yılı milletvekilleri albümü - 100 s.; 16x11 cm.

Kemal Atatürk (Selanik, 1881- Erkan-ı Harbiye, Fransızca, Reis-i Cumhur, Dul – Hey’et-i Temsiliye Başkanı, Ankara Mebusu)
İsmet İnönü ( İzmir, 1884 – Erkan-ı Harbiye, Almanca – Fransızca, Askerlik, Evli 3 çocuk – Kolordu Komutanı)
Adnan Menderes (Aydın, 1899 – Hukuk – İngilizce , Çiftçilik, Evli 1 çocuk – Aydın, C. H. P. Vilayet Hey’et-i Reisi)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Refik Saydam, Refet Bele, Halil Etem Eldem, Salah Cimcoz, Celal Bayar, Hasan Ali Yücel, Ali Fuat Cebesoy, Ressam Şevket Dağ, Hüseyin Rahmi Gürpınar…..