MEHMET AKİF ve EŞREF EDİP'İN ÇIKARDIĞI DERGİ SIRAT-I MÜSTAKİM -27- 56. sayılar) -TOPLAM 26 SAYI

Sırat-ı Müstakim 2. cilt ( 27- 56. sayılar) - Yazarlar: Mehmet Akif, Manastırlı İsmail Hakkı, Bereketzade İsmail Hakkı, Ebu'l-Ala, Mısır Müftüsü Şeyh Muhammed Abduh, Midhat Cemal, Mehmet Ferdi Mecdi, Mardinizade Arif, Bursa Mebusu Ömer Fevzi, Üsküb Belediye Reisi Mehmed Refid, Mecelle Muallimi Hacı Adil, İbrahim Alaaddin, Kosova Vilayeti İstinaf Mahkemesi Azası Mehmed Hayreddin, Akaid-i Diniye Muallimi Hafız Mustafa Sıdkı, Salahaddin Asım, ....