MEHMET AKİF ve EŞREF EDİP'İN ÇIKARDIĞI DERGİ SIRAT-I MÜSTAKİM -1 - 20 sayılar) -TOPLAM 26 SAYI

SIRAT-I MÜSTAKİM.- cilt: 1, 1324-1926; 1 - 20. sayılar.- YAZARLAR: Mehmet Akif, Mahmud Esad, Musa Kazım, Mardinizade Ebu'l-A'la, İsmail Hakkı, Ahmet Naim, Halim Sabit (Kazan ulemasından)