LEİPZİG BASKISI, OSMANLI TARİHİ KARTPOSTALLARI - EDİT: F. FOLGMAR

1- Osmanlıların Rumeli kıt’asına ilk müruru – Leipzig / Edt. F. Folgmar Alet-i Tedrisiye Ticarethanesi
2- Yaylaya azimet – Leipzig / Edt. F. Folgmar Alet-i Tedrisiye Ticarethanesi
3-Sultan Süleyman-ı sâlis hazretleri, ilk Nizam-ı Cedid resmi geçidi – Leipzig / Edt. F. Folgmar Alet-i Tedrisiye Ticarethanesi
4- Yavuz Sultan Selim hazretleri , Kahire’nin fethi – Leipzig / Edt. F. Folgmar Alet-i Tedrisiye Ticarethanesi
5- Lala Mehmet Paşa, Prens Boçka’ya kırallık tacı tevdi’i resmi – Leipzig / Edt. F. Folgmar Alet-i Tedrisiye Ticarethanesi