CENUBİ RUMELİ ve YUNAN HUDUDU HARİTASI

CENUBİ RUMELİ ve YUNAN HUDUDU HARİTASI / İstanbul: İkbal Kütüphanesi, Onnik Mokosyan Matbası Ölçek: 1: 500.000 – 61,5x89,5 cm. Haliyle

Kapakta: Kumandan-ı a’zamımız ve sevgili Padişahımız Sultan Mehmet Raşid Han-ı Hamis hazretleri fotoğrafı