TEVFİK FİKRET - RUBABIN CEVABI

Rubabın Cevabı / Tevfik Fikret .- İstanbul: Tanin Matbaası, 1327 [1912]

9 s.