KEMAL AHMET'İN İLK BASKI KİTABI

Ağlayan Nar ile Gülen Ayva / Kemal Ahmet .- bastıran: Ahmet Cevat.- İstanbul: Bozkurt Matbaası, 1935 - 16 s. - 18,5x14 cm.