TASAVVUF - TEKKE KÜLTÜRÜ - BÜYÜK BOY FOTOĞRAF

Konya Mevlâna Dergâhı postnişîni Fahreddin Çelebi ve diğer Mevlevi dervişler.- 19X25,5 cm.