ŞEYHÜLİSLAM MEHMET CEMALETTİN EFENDİ - ZENBİLLİ ALİ EFENDİ'DEN SONRA EN UZUN ŞEYHÜLİSLAMLIK YAPMIŞTIR - II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ ŞEYHÜLİSLAMI

Çadırcızâde Ömer ve biraderi Ali Efendilerin temyizini isnat ettikleri hususların Meclis-i Şeriyede mütalaa edilerek hükmün icrası hususunda Tokat Sancağı mutasarrıflığına gönderilen Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi mühürlü yazı 12 Haziran 1313 / 24 Haziran 1897

BÂB-I ÂLİ DÂİRE-İ MEŞİHAT- İSLAMİYE ANTETLİ