Lot: 1

Current Price: 1,500 TL Starting Bid: 1,500 TL Estimated: TL Losing Winning

IRAK SEFERİ - KUTÜ'L-AMARE - BAĞDAT VE IRAK HAVALİSİNDEKİ SAVAŞIN TÜM AYRINTILARI - HARİTALI

Irak seferi, 1914 - 1918 / Frederick James Moberly .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Matbaa-i Askeriye), 1928. c. "1." (14, 377 s.) ; 27x18 sm. c. "2." (3, [1], 592 s.) ; 27x18 sm.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • IRAK SEFERİ - KUTÜ'L-AMARE - BAĞDAT VE IRAK HAVALİSİNDEKİ SAVAŞIN TÜM AYRINTILARI - HARİTALI-Irak seferi, 1914 - 1918 / Frederick James Moberly .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Matbaa-i Askeriye), 1928.
c. "1." (14, 377 s.) ; 27x18 sm.
c. "2." (3, [1], 592 s.) ; 27x18 sm.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  IRAK SEFERİ - KUTÜ'L-AMARE - BAĞDAT VE IRAK HAVALİSİNDEKİ SAVAŞIN TÜM AYRINTILARI - HARİTALI-Irak seferi, 1914 - 1918 / Frederick James Moberly .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Matbaa-i Askeriye), 1928. c. "1." (14, 377 s.) ; 27x18 sm. c. "2." (3, [1], 592 s.) ; 27x18 sm.

  TLSold
 • I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI İMPARATORLUĞU- İTTİFAKLAR - İLK TAARRUZLAR - ÇANAKKALE CEPHESİ - KAFKAS CEPHESİ - FİLİSTİN CEPHESİ - ve DİĞER CEPHELER - BOL HARİTALI-Büyük harbde Türk harbi / Maurice Larcher .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi (Askerî Matbaa), 1927.
c. "1." ([1], 4, 7, 186, 1 s.) ; 27x19 sm.
c. "2." (13, 455 s.) : tbl. ; 27x19 sm.
c. "3." (6, 168 s.) ; 27x19 sm.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI İMPARATORLUĞU- İTTİFAKLAR - İLK TAARRUZLAR - ÇANAKKALE CEPHESİ - KAFKAS CEPHESİ - FİLİSTİN CEPHESİ - ve DİĞER CEPHELER - BOL HARİTALI-Büyük harbde Türk harbi / Maurice Larcher .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi (Askerî Matbaa), 1927. c. "1." ([1], 4, 7, 186, 1 s.) ; 27x19 sm. c. "2." (13, 455 s.) : tbl. ; 27x19 sm. c. "3." (6, 168 s.) ; 27x19 sm.

  TLSold
 • TÜTÜN ve TÜTÜNCÜLÜK KANUNU-İnhisar-i duhan kanun-ı muvakkati ile mukavelenâme ve nizamname layihaları .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1330 H [1911 M].
44 s. : tbl. ; 28x21 sm.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  TÜTÜN ve TÜTÜNCÜLÜK KANUNU-İnhisar-i duhan kanun-ı muvakkati ile mukavelenâme ve nizamname layihaları .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1330 H [1911 M]. 44 s. : tbl. ; 28x21 sm.

  TLSold
 • ASKERLİK TARİHİ - I. DÜNYA SAVAŞI-Fransız sefer planı ve harbin ilk ayı / Laterzac .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye (Matbaa-i Askeriye), 1341 R [1925 M].
[2], 128 s. ; 26x19 sm.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  ASKERLİK TARİHİ - I. DÜNYA SAVAŞI-Fransız sefer planı ve harbin ilk ayı / Laterzac .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye (Matbaa-i Askeriye), 1341 R [1925 M]. [2], 128 s. ; 26x19 sm.

  TLSold
 • BİÇKİ NAZARİYAT KİTABI-Biçki nazariyat ve kavaidinin tedrisat-ı ibtidaiye kısmı / Behire Hakkı Cendey .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1330-1332 [1914 M].
202 s. : şkl. ; 25x18 sm.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  BİÇKİ NAZARİYAT KİTABI-Biçki nazariyat ve kavaidinin tedrisat-ı ibtidaiye kısmı / Behire Hakkı Cendey .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1330-1332 [1914 M]. 202 s. : şkl. ; 25x18 sm.

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - KADIKÖY BELEDİYESİ - CELAL ESAT ARSEVEN-Şehremaneti'ne Kadıköy hakkında tedkikat-ı belediye / Celal Esat Arseven .-- İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 R [1913 M].
97, [3] s. : res. ; 25x18 sm.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  ŞEHİR TARİHİ - KADIKÖY BELEDİYESİ - CELAL ESAT ARSEVEN-Şehremaneti'ne Kadıköy hakkında tedkikat-ı belediye / Celal Esat Arseven .-- İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 R [1913 M]. 97, [3] s. : res. ; 25x18 sm.

  TLSold
 • ARAP EDEBİYATI-Banet Suad kasidesi şerhi / Ahmed Muhtar Beyefendi .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1324 H [1906 M].
51 s. ; 23x17 sm.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  ARAP EDEBİYATI-Banet Suad kasidesi şerhi / Ahmed Muhtar Beyefendi .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1324 H [1906 M]. 51 s. ; 23x17 sm.

  TLSold
 • 41 ADET NADİDE RESİM - RESİMLİ TÜRK HALK HİKAYELERİ - KEREM ile ASLI-Tevatür ile meşhur ve müetarif olan Kerem ile Aslı hikayesinin tekmil nüshası .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1345 H [1927 M].
144 s. : res. ; 24x16 sm.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  41 ADET NADİDE RESİM - RESİMLİ TÜRK HALK HİKAYELERİ - KEREM ile ASLI-Tevatür ile meşhur ve müetarif olan Kerem ile Aslı hikayesinin tekmil nüshası .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1345 H [1927 M]. 144 s. : res. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • EKONOMİ-İlm-i tedbir-i menzil / Jean Baptiste .-- [İstanbul]: Mühendisoğlu Tabhanesi, 1268 H [1852 M].
[3], 142 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  EKONOMİ-İlm-i tedbir-i menzil / Jean Baptiste .-- [İstanbul]: Mühendisoğlu Tabhanesi, 1268 H [1852 M]. [3], 142 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • RESİMLİ KAFKAS KILAVUZU (57 sayfa resim)-Kafkas kılavuzu / Sergay İnisimov .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti İstihbarat Dairesi (Askerî Matbaa), 1926.
4, 4, 307 s. ; 24x16 sm.
Eserin son forması dağınıktır. Eser haliyle, harita ve krokiler eksiktir

  Lot No: 10

  Lot: 10

  RESİMLİ KAFKAS KILAVUZU (57 sayfa resim)-Kafkas kılavuzu / Sergay İnisimov .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti İstihbarat Dairesi (Askerî Matbaa), 1926. 4, 4, 307 s. ; 24x16 sm. Eserin son forması dağınıktır. Eser haliyle, harita ve krokiler eksiktir

  TLSold
 • OSMANLI EĞİTİM TARİHİ-İlk tedrisat talimatnamesi / Türkiye Cumhuriyeti .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Umur-ı Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339-1342 R [1923 M].
29 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  OSMANLI EĞİTİM TARİHİ-İlk tedrisat talimatnamesi / Türkiye Cumhuriyeti .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Umur-ı Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339-1342 R [1923 M]. 29 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • DOBRİCE COĞRAFYASI-Dobrice kıt'asının ahval-i idariye ve içtimaiyesi .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Askeriye, 1334 R [1918 M].
29, [4] s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  DOBRİCE COĞRAFYASI-Dobrice kıt'asının ahval-i idariye ve içtimaiyesi .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Askeriye, 1334 R [1918 M]. 29, [4] s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • OSMANLI İDARE HUKUKU - MEMUR KANUNU-Memurîn-i Mülkiye hakkında kararnamedir .-- [İstanbul]: Matbaa-i Âmire, 1296 H [1879 M].
19 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  OSMANLI İDARE HUKUKU - MEMUR KANUNU-Memurîn-i Mülkiye hakkında kararnamedir .-- [İstanbul]: Matbaa-i Âmire, 1296 H [1879 M]. 19 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLI HARP TARİHİ - HARİTALI-Coğrafya-yı askerî ve tarih-i harb dersleri, 2. kitap: 91-92 Hersek seferi, 92-293 Osmanlı - Karadağ seferi ve hal-i hazır darülharekatı / Ali Fıtri .-- Dersaadet [İstanbul]: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1327 H [1909 M].
c. "2. kitap" (3, 103, [1] s.) ; 21x14 sm.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  OSMANLI HARP TARİHİ - HARİTALI-Coğrafya-yı askerî ve tarih-i harb dersleri, 2. kitap: 91-92 Hersek seferi, 92-293 Osmanlı - Karadağ seferi ve hal-i hazır darülharekatı / Ali Fıtri .-- Dersaadet [İstanbul]: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1327 H [1909 M]. c. "2. kitap" (3, 103, [1] s.) ; 21x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI İDARE HUKUKU - NİZAMNAMELER-Vilayat Mehafil-i Kebiresi nizamnamesi .-- [İstanbul]: [yayl.y.], 1328 R [1912 M].
8 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  OSMANLI İDARE HUKUKU - NİZAMNAMELER-Vilayat Mehafil-i Kebiresi nizamnamesi .-- [İstanbul]: [yayl.y.], 1328 R [1912 M]. 8 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • AMERİKAN EDEBİYATI-Altın hayat .-- İstanbul: Maarif Kütübhanesi (Sebat Matbaası), 1928.
103, [1] s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  AMERİKAN EDEBİYATI-Altın hayat .-- İstanbul: Maarif Kütübhanesi (Sebat Matbaası), 1928. 103, [1] s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM DİNİ -- REDDİYELER-Ziyaü'l-kulub .-- [İstanbul]: [yayl.y.], [t.y.].
310 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  İSLAM DİNİ -- REDDİYELER-Ziyaü'l-kulub .-- [İstanbul]: [yayl.y.], [t.y.]. 310 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM HUKUK FELSEFESİ-Hikmet-i hukuk-ı İslâmiyye / Mehmed Fehmi Yöntem .-- İstanbul: Ahmed Halid (Matbaa-i Kütübhane-i Cihan), 1329 R [1913 M].
86 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  İSLAM HUKUK FELSEFESİ-Hikmet-i hukuk-ı İslâmiyye / Mehmed Fehmi Yöntem .-- İstanbul: Ahmed Halid (Matbaa-i Kütübhane-i Cihan), 1329 R [1913 M]. 86 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ENVERİ HARFLERLE TÜRK HALK HİKAYELERİ-Demircilerin Ahmed / B. İsrail .-- İstanbul: İctihad Matbaası, 1330 R [1914 M].
40 s. ; 19x13 sm.
Eser Enverî harflerle basılmışdır.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  ENVERİ HARFLERLE TÜRK HALK HİKAYELERİ-Demircilerin Ahmed / B. İsrail .-- İstanbul: İctihad Matbaası, 1330 R [1914 M]. 40 s. ; 19x13 sm. Eser Enverî harflerle basılmışdır.

  TLSold
 • MISIR BASKISI ŞEMAİL-İ ŞERİF-el-Füyuzatü'l-ilahiyye ve'l-envarü'n-nebeviyye / Fazl Paşa b. el-Gavs Alevî b. Muhammed .-- [Mısır]: [yayl.y.], [t.y.].
40 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  MISIR BASKISI ŞEMAİL-İ ŞERİF-el-Füyuzatü'l-ilahiyye ve'l-envarü'n-nebeviyye / Fazl Paşa b. el-Gavs Alevî b. Muhammed .-- [Mısır]: [yayl.y.], [t.y.]. 40 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • 1741 YILI MÜTEFERRİKA MATBAASINDA BASILAN 15. KİTAP -Tarih-i Çelebizâde / Küçükçelebizâde İsmail Asım Efendi .-- Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: [Darü't-Tıbaa-i Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası)], 1153 H [1741 M].
[5], 158 yk. ; 32x20 sm.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  1741 YILI MÜTEFERRİKA MATBAASINDA BASILAN 15. KİTAP -Tarih-i Çelebizâde / Küçükçelebizâde İsmail Asım Efendi .-- Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: [Darü't-Tıbaa-i Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası)], 1153 H [1741 M]. [5], 158 yk. ; 32x20 sm.

  TLSold
 • FRANSIZ ROMANI-Güzel prenses yahud, Saray entrikaları .-- Dersaadet [İstanbul]: S. Ferid (Lusiyen Matbaası), 1331 R [1915 M].
c. "1-4." (1-624, 625-1280, 1281-1924, 1925-2459 s.) s. : res. ; 25x17 sm.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  FRANSIZ ROMANI-Güzel prenses yahud, Saray entrikaları .-- Dersaadet [İstanbul]: S. Ferid (Lusiyen Matbaası), 1331 R [1915 M]. c. "1-4." (1-624, 625-1280, 1281-1924, 1925-2459 s.) s. : res. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • 1334 / 1918 YILI DEVLET SALNAMESİ-Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye .-- Dersaadet [İstanbul]: Hilal Matbaası, 1334 R [1918 M].
900, [2] s. ; 20x14 sm.
Eserin iç kapağı ile baş tarafdaki ilave 6 sayfası eksiktir.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  1334 / 1918 YILI DEVLET SALNAMESİ-Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye .-- Dersaadet [İstanbul]: Hilal Matbaası, 1334 R [1918 M]. 900, [2] s. ; 20x14 sm. Eserin iç kapağı ile baş tarafdaki ilave 6 sayfası eksiktir.

  TLSold
 • 1320 / 1902 YILI DEVLET SALNAMESİ - GÜZEL CİLDİNDE-Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1320 H [1902 M]..
 967 s. ; 21x14 sm., son bir sayfada yırtık vardır

  Lot No: 25

  Lot: 25

  1320 / 1902 YILI DEVLET SALNAMESİ - GÜZEL CİLDİNDE-Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1320 H [1902 M].. 967 s. ; 21x14 sm., son bir sayfada yırtık vardır

  TLSold
 • OSMANLI'DA ASKERLİK - BOL ŞEKİLLİ-Sahra istihkamatı .-- İstanbul: Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1322-1325 [1907 M].
96 s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  OSMANLI'DA ASKERLİK - BOL ŞEKİLLİ-Sahra istihkamatı .-- İstanbul: Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1322-1325 [1907 M]. 96 s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • 1907 YILI CEZAYİR-İ BAHR-I SEFİD SALNAMESİ - RUMCA HARFLERLE BİRLİKTE-Salname-i vilayet-i Cezair-i Bahr-i Sefid .-- [Rodos]: Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayet Matbaası, 1301 H [1884 M].
160, 140 s. ; 17x12 sm.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  1907 YILI CEZAYİR-İ BAHR-I SEFİD SALNAMESİ - RUMCA HARFLERLE BİRLİKTE-Salname-i vilayet-i Cezair-i Bahr-i Sefid .-- [Rodos]: Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayet Matbaası, 1301 H [1884 M]. 160, 140 s. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • I. DÜNYA SAVAŞINDA BATI CEPHESİ - ROMANYA - HARİTALI-Harb-i Umumî'de Romanya ordusuyla istihkâmâtı / Ali Rıza Muin .-- İstanbul: Karargah-ı Umumî İstahbarat Şubesi, 1332 R [1916 M].
76 s. : res. ; 17x12 sm.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  I. DÜNYA SAVAŞINDA BATI CEPHESİ - ROMANYA - HARİTALI-Harb-i Umumî'de Romanya ordusuyla istihkâmâtı / Ali Rıza Muin .-- İstanbul: Karargah-ı Umumî İstahbarat Şubesi, 1332 R [1916 M]. 76 s. : res. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI'DA EN ÇOK OKUNAN YAZICIOĞLU MEHMET BİCAN'IN MUHAMMEDİYESİNİN 1589 TARİHLİ ERKEN DÖNEM YAZMA NÜSHASI-Kitab-ı Muhammediye fi kemalati'l-Ahmediye / Yazıcıoğlu Mehmed Bican.
 
Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin (ö. 855/1451) Osmanlı dinî-tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan manzum eseri.

Nüsha 997 H [1589 M] tarihinde Ömer b. Abdülbaki el-Hatib tarafından istinsah edilmiştir.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  OSMANLI'DA EN ÇOK OKUNAN YAZICIOĞLU MEHMET BİCAN'IN MUHAMMEDİYESİNİN 1589 TARİHLİ ERKEN DÖNEM YAZMA NÜSHASI-Kitab-ı Muhammediye fi kemalati'l-Ahmediye / Yazıcıoğlu Mehmed Bican. Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin (ö. 855/1451) Osmanlı dinî-tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan manzum eseri. Nüsha 997 H [1589 M] tarihinde Ömer b. Abdülbaki el-Hatib tarafından istinsah edilmiştir.

  TLSold
 • İNGİLİZCE-TÜRKÇE LUGAT-Yeni lugat İngilizce'den Türkçe'ye / Mehmed Vasıf .-- Dersaadet [İstanbul]: Kasbar Kütübhanesi sahibi Haygazun (Keteon Bedrosyan Matbaası), 1331 R [1915 M].
[3], 732 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  İNGİLİZCE-TÜRKÇE LUGAT-Yeni lugat İngilizce'den Türkçe'ye / Mehmed Vasıf .-- Dersaadet [İstanbul]: Kasbar Kütübhanesi sahibi Haygazun (Keteon Bedrosyan Matbaası), 1331 R [1915 M]. [3], 732 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • ATLETİZM - YAPILAN OLİMPİYATLARDA DERECEYE GİRENLERİN LİSTESİ İLE BİRLİKTE-Atletizm / Burhan Felek .-- İstanbul: Türkiye Atletizm İdman Heyet-i Müttehidesi (Vatan Matbaası), 1925.
153, [15, 1] s. ; 19x12 sm.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  ATLETİZM - YAPILAN OLİMPİYATLARDA DERECEYE GİRENLERİN LİSTESİ İLE BİRLİKTE-Atletizm / Burhan Felek .-- İstanbul: Türkiye Atletizm İdman Heyet-i Müttehidesi (Vatan Matbaası), 1925. 153, [15, 1] s. ; 19x12 sm.

  TLSold
 • FARS DİLİ EĞİTİMİ-Talimü'l-Farisî / Kemal Ahmed Paşa .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1302 H [1885 M].
35 s. ; 18x13 sm.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  FARS DİLİ EĞİTİMİ-Talimü'l-Farisî / Kemal Ahmed Paşa .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1302 H [1885 M]. 35 s. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • ARAP EDEBİYATI-el-Elfiyye / İbn Malik et-Tai .-- [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1310 H [1892 M].
87 [doğ. 78] s. ; 18x13 sm.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  ARAP EDEBİYATI-el-Elfiyye / İbn Malik et-Tai .-- [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1310 H [1892 M]. 87 [doğ. 78] s. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • RUSÇA-TÜRKÇE LUGAT-Rusça - Türkçe lugat / Ahmed Sedad Doğruer .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1325 R [1909 M].
[3], 678 s. ; 17x12 sm.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  RUSÇA-TÜRKÇE LUGAT-Rusça - Türkçe lugat / Ahmed Sedad Doğruer .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1325 R [1909 M]. [3], 678 s. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • GRÖNLAND'A SEYAHAT-Grönland'a seyahat .-- Dersaadet [İstanbul]: Asır Kütübhanesi sahibi K. Faik (Kasbar Matbaası , Asır Matbaası), 1312 - 1316 H [1894-1898 M].
20 s. ; 15x10 sm.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  GRÖNLAND'A SEYAHAT-Grönland'a seyahat .-- Dersaadet [İstanbul]: Asır Kütübhanesi sahibi K. Faik (Kasbar Matbaası , Asır Matbaası), 1312 - 1316 H [1894-1898 M]. 20 s. ; 15x10 sm.

  TLSold
 • IRAK SEFERİ - KUTÜ'L-AMARE - BAĞDAT VE IRAK HAVALİSİNDEKİ SAVAŞIN TÜM AYRINTILARI - HARİTALI-Irak seferi, 1914 - 1918 / Frederick James Moberly .-- [İstanbul]: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Askerî Matbaa), 1928.
c. "3." (2, 454 s.) ; 27x19 sm.
c. "4." ([1], 454 s.) ; 27x19 sm.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  IRAK SEFERİ - KUTÜ'L-AMARE - BAĞDAT VE IRAK HAVALİSİNDEKİ SAVAŞIN TÜM AYRINTILARI - HARİTALI-Irak seferi, 1914 - 1918 / Frederick James Moberly .-- [İstanbul]: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Askerî Matbaa), 1928. c. "3." (2, 454 s.) ; 27x19 sm. c. "4." ([1], 454 s.) ; 27x19 sm.

  TLSold
 • 1803 TARİHLİ ÜSKÜDAR MATBAASI BASKISI KİTAP - TÜRK MATBAASINDA BASILAN İLK DİN KİTABI-Risale-i Birgivî / Mehmed b. Pir Ali .-- Üsküdar [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Cedideti'l-Mamure (Üsküdar Matbaası), Cemaziyelahir 1218 H [18 Eylül-16 Ekim 1803 M].
86 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  1803 TARİHLİ ÜSKÜDAR MATBAASI BASKISI KİTAP - TÜRK MATBAASINDA BASILAN İLK DİN KİTABI-Risale-i Birgivî / Mehmed b. Pir Ali .-- Üsküdar [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Cedideti'l-Mamure (Üsküdar Matbaası), Cemaziyelahir 1218 H [18 Eylül-16 Ekim 1803 M]. 86 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1342 H-1924 M.
c. "3." (373 s.): res. ; 23x17 sm.

Selçuklu Hanedanı
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Selçukluları
Osmanlı Hanedanı
Tevaif-i Müluk
Osmanlı Padişahları

  Lot No: 38

  Lot: 38

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1342 H-1924 M. c. "3." (373 s.): res. ; 23x17 sm. Selçuklu Hanedanı Kirman Selçukluları Suriye Selçukluları Anadolu Selçukluları Osmanlı Hanedanı Tevaif-i Müluk Osmanlı Padişahları

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1343 H-1925 M.
c. "4." (403 s.): res. ; 24x17 sm.

Türkiye Devleti
Türkiye Devletinin terkib ve tahlil tarihi ile umumi bir mütalaa
Türkiye’de zihniyet inkılabı
Karahıtaylılar devleti
Samaniler Devleti
Alp Tekinliler Devleti
Sevük Tekiniler Devleti
Gorlular Devleti
Kalaçlar Devleti
Atabeyler Devleti
Saltıklılar Devleti
Artuklular Devleti
Mengücekler Devleti………

  Lot No: 39

  Lot: 39

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1343 H-1925 M. c. "4." (403 s.): res. ; 24x17 sm. Türkiye Devleti Türkiye Devletinin terkib ve tahlil tarihi ile umumi bir mütalaa Türkiye’de zihniyet inkılabı Karahıtaylılar devleti Samaniler Devleti Alp Tekinliler Devleti Sevük Tekiniler Devleti Gorlular Devleti Kalaçlar Devleti Atabeyler Devleti Saltıklılar Devleti Artuklular Devleti Mengücekler Devleti………

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1343 H-1925 M.
c. "5." (379 s.): res. ; 23x17 sm.

Kırım hanlığı yahut Giraylar Hanlığı
İran Türk devletleri
Sasanilerin madalyaları
Nadir Şah
Feth-i Ali Şah……

  Lot No: 40

  Lot: 40

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1343 H-1925 M. c. "5." (379 s.): res. ; 23x17 sm. Kırım hanlığı yahut Giraylar Hanlığı İran Türk devletleri Sasanilerin madalyaları Nadir Şah Feth-i Ali Şah……

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H-1925 M.
c. "6." (411 s.): res. ; 23x17 sm.

Kazak Hanlığı
Rus Hükmü altında kazaklar
Kırgız Siyasi Hey’eti
Esterhan Hanlığı
Hokand Hanlığı
Sibir Hanlığı
Magadaha imparatorluğu
Arap İstilası
Hindistan Türk Kölemenleri Devleti
Hindistan Büyük Türk imparatorluğu……

  Lot No: 41

  Lot: 41

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H-1925 M. c. "6." (411 s.): res. ; 23x17 sm. Kazak Hanlığı Rus Hükmü altında kazaklar Kırgız Siyasi Hey’eti Esterhan Hanlığı Hokand Hanlığı Sibir Hanlığı Magadaha imparatorluğu Arap İstilası Hindistan Türk Kölemenleri Devleti Hindistan Büyük Türk imparatorluğu……

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1925 M.
c. "7." (357 s.): res. ; 23x17 sm.

Hindistan Türk devletleri
Ekber Han
Hindistan Büyük Türk imparatorluğu
Taç Mahal
Lahor
Hind Müslüman hakramanları
İngiliz Hükümeti

  Lot No: 42

  Lot: 42

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1925 M. c. "7." (357 s.): res. ; 23x17 sm. Hindistan Türk devletleri Ekber Han Hindistan Büyük Türk imparatorluğu Taç Mahal Lahor Hind Müslüman hakramanları İngiliz Hükümeti

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1925 M.
c. "8." (391 s.): res. ; 23x17 sm.

Afrika’da Türk Devletleri
Mısır Türk Devletleri
Mısır Tarihi
Firavunlar devri
Menfis devri
Ehramlar asrı
Firavunlar medeniyeti
Firavunların adat ve ahlakı dini 
Makedonyalılar
Romalılar
Bizanslılar
Acemler, Arablar, Tolunaylar

  Lot No: 43

  Lot: 43

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1925 M. c. "8." (391 s.): res. ; 23x17 sm. Afrika’da Türk Devletleri Mısır Türk Devletleri Mısır Tarihi Firavunlar devri Menfis devri Ehramlar asrı Firavunlar medeniyeti Firavunların adat ve ahlakı dini Makedonyalılar Romalılar Bizanslılar Acemler, Arablar, Tolunaylar

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H-1926 M.
c. "9." (395 s.): res. ; 23x17 sm.

İhşitliler
Fatımiler
Atabeyler
Eyyubiler
Şam Eyyubileri
Halep Eyyubileri
Hama Eyyubileri
Humus, Baalbek, Hasankeyf, Yemen Eyyubileri, Eyyubilerin Irkı
Kölemenler
Haç cenkleri

  Lot No: 44

  Lot: 44

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H-1926 M. c. "9." (395 s.): res. ; 23x17 sm. İhşitliler Fatımiler Atabeyler Eyyubiler Şam Eyyubileri Halep Eyyubileri Hama Eyyubileri Humus, Baalbek, Hasankeyf, Yemen Eyyubileri, Eyyubilerin Irkı Kölemenler Haç cenkleri

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1926 M.
c. "10." (389 s.): res. ; 23x17 sm.

Mısır Türk devletleri
Türkiye zamanında Mısır
Fransız istilası
Kavalalılar, Mehmet Ali Paşa,İbrahim, Tosun, İsmail, Said, Abbas Paşalar, Zehra Hanım
Mısır’da basılmış Türkiye paraları

  Lot No: 45

  Lot: 45

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1926 M. c. "10." (389 s.): res. ; 23x17 sm. Mısır Türk devletleri Türkiye zamanında Mısır Fransız istilası Kavalalılar, Mehmet Ali Paşa,İbrahim, Tosun, İsmail, Said, Abbas Paşalar, Zehra Hanım Mısır’da basılmış Türkiye paraları

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Millî Matbaa), 1926 M-1344 H.
c. "12." (401 s.): res. ; 24x16 sm.

Mısır Hükümetinin teşkilatı / Sultan, Naib, Vüzera Meclisi, 
Evkaf ve Evkaf Nezareti
İslami abideler ve Türk hars ve sanatı
Mısır İslami Abideleri üzerine müellifler ve eserleri
Amerika’da Türkler
Trablus, Tunus, Cezayir ve Sudan Türk devletleri

  Lot No: 46

  Lot: 46

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Millî Matbaa), 1926 M-1344 H. c. "12." (401 s.): res. ; 24x16 sm. Mısır Hükümetinin teşkilatı / Sultan, Naib, Vüzera Meclisi, Evkaf ve Evkaf Nezareti İslami abideler ve Türk hars ve sanatı Mısır İslami Abideleri üzerine müellifler ve eserleri Amerika’da Türkler Trablus, Tunus, Cezayir ve Sudan Türk devletleri

  TLSold
 • RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1926 M.
c. "10." (389 s.): res. ; 23x17 sm.

Mısır Türk devletleri
Türkiye zamanında Mısır
Fransız istilası
Kavalalılar, Mehmet Ali Paşa,İbrahim, Tosun, İsmail, Said, Abbas Paşalar, Zehra Hanım
Mısır’da basılmış Türkiye paraları

  Lot No: 47

  Lot: 47

  RESİMLİ HARİTALI TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Rıza Nur .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1344 H - 1926 M. c. "10." (389 s.): res. ; 23x17 sm. Mısır Türk devletleri Türkiye zamanında Mısır Fransız istilası Kavalalılar, Mehmet Ali Paşa,İbrahim, Tosun, İsmail, Said, Abbas Paşalar, Zehra Hanım Mısır’da basılmış Türkiye paraları

  TLSold
 • DENİZ SAVAŞLARI-Deniz muharebeleri: 1793 [1893] - 1905 / Hüseyin Fevzi Kurtoğlu .-- [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1927.
6, 296 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  DENİZ SAVAŞLARI-Deniz muharebeleri: 1793 [1893] - 1905 / Hüseyin Fevzi Kurtoğlu .-- [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1927. 6, 296 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • KONYA ETNOGRAFYASI-Konya vilayeti halkiyat ve harsiyatı / Sadettin Nüzhet Ergun .-- Konya: Vilayet Matbaası, 1926.
347, 4 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  KONYA ETNOGRAFYASI-Konya vilayeti halkiyat ve harsiyatı / Sadettin Nüzhet Ergun .-- Konya: Vilayet Matbaası, 1926. 347, 4 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ-Eşcar-ı müsmire / Ahmed Hamdi Dikmen .-- İstanbul: Ziraat Vekaleti (Cumhuriyet Matbaası), 1341 R [1925 M].
c. "2. ksm." (367 s.) : şkl. ; 23x15 sm.
Eserin iç kapağı eksiktir.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ-Eşcar-ı müsmire / Ahmed Hamdi Dikmen .-- İstanbul: Ziraat Vekaleti (Cumhuriyet Matbaası), 1341 R [1925 M]. c. "2. ksm." (367 s.) : şkl. ; 23x15 sm. Eserin iç kapağı eksiktir.

  TLSold
 • 1733 TARİHLİ MÜTEFERRİKA MATBAASINDA BASILAN 12. KİTAP-Takvimü't-tevarih / Katib Çelebi .-- Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: [Darü't-Tıbaati'l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası)], Gurre-i Muharrem 1146 H [14 Haziran 1733 M].
[3, 6], 247 s. ; 28x18 sm.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  1733 TARİHLİ MÜTEFERRİKA MATBAASINDA BASILAN 12. KİTAP-Takvimü't-tevarih / Katib Çelebi .-- Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: [Darü't-Tıbaati'l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası)], Gurre-i Muharrem 1146 H [14 Haziran 1733 M]. [3, 6], 247 s. ; 28x18 sm.

  TLSold
 • 1876 TARİHLİ ÖZBEKİSTAN - HİVE SEYAHATNAMESİ-Hive seyahatnamesi ve tarihi musavver / I. A. Mac Gahan .-- Dersaadet [İstanbul]: Basiret Matbaası, 1293 H [1876 M].
c. "6-9. cüz" (241-459 s.) ; 24x16 sm.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  1876 TARİHLİ ÖZBEKİSTAN - HİVE SEYAHATNAMESİ-Hive seyahatnamesi ve tarihi musavver / I. A. Mac Gahan .-- Dersaadet [İstanbul]: Basiret Matbaası, 1293 H [1876 M]. c. "6-9. cüz" (241-459 s.) ; 24x16 sm.

  TLSold
 • 1760 TARİHLİ DÖNEMİN ESKİ EBRU CİLDİNDE - KASİDE ve MEVLİDLER, AKAİD-1. Terceme-i fıkhü'l-ekber
2. Kasidetü'l-hemziye; Kasidetü’l-mimiyye ; Kasidetü’l-mudariyye ; Kasidetü’l-bürde/ Şerafeddin Muhammed b. Said b. Hammad el-Busirî
3. el-Kasidetü’d-Dimyatiyye / Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmeded-Dimyatî
4. Mevlid / Süleyman Çelebi .—1174 H.
Toplam 110 s.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  1760 TARİHLİ DÖNEMİN ESKİ EBRU CİLDİNDE - KASİDE ve MEVLİDLER, AKAİD-1. Terceme-i fıkhü'l-ekber 2. Kasidetü'l-hemziye; Kasidetü’l-mimiyye ; Kasidetü’l-mudariyye ; Kasidetü’l-bürde/ Şerafeddin Muhammed b. Said b. Hammad el-Busirî 3. el-Kasidetü’d-Dimyatiyye / Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmeded-Dimyatî 4. Mevlid / Süleyman Çelebi .—1174 H. Toplam 110 s.

  TLSold
 • EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'ş-şemsiye fi kavaidi'l-mantıkiye -El yazısı- / Ebü'l-Hasen Necmüddin Debiran Ali b. Ömer el-Katibî el-Kazvinî, 64 s.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'ş-şemsiye fi kavaidi'l-mantıkiye -El yazısı- / Ebü'l-Hasen Necmüddin Debiran Ali b. Ömer el-Katibî el-Kazvinî, 64 s.

  TLSold
 • KUTBEDDİN ER-RAZÎ'NİN EL YAZMASI MANTIK KİTABI-Tahriru'l-kavaidi'l-mantıkiye fi şerhi'r-risaleti'ş-şemsiye -El yazısı- / Kutbeddin er-Razî, 116 s.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  KUTBEDDİN ER-RAZÎ'NİN EL YAZMASI MANTIK KİTABI-Tahriru'l-kavaidi'l-mantıkiye fi şerhi'r-risaleti'ş-şemsiye -El yazısı- / Kutbeddin er-Razî, 116 s.

  TLSold
 • ÖMER B. HAMZA EDİRNEVÎ'NİN EL YAZMA NASİHAT KİTABI -Enisü'l-celis -El yazısı- / Ömer b. Hamza Edirnevî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 36 s.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  ÖMER B. HAMZA EDİRNEVÎ'NİN EL YAZMA NASİHAT KİTABI -Enisü'l-celis -El yazısı- / Ömer b. Hamza Edirnevî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 36 s.

  TLSold
 • SAÇAKLIZADE'NİN EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'l-velediye -El yazısı- / Saçaklızade Muhammed b. Ebi Bekr el-Maraşî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 28 s.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  SAÇAKLIZADE'NİN EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'l-velediye -El yazısı- / Saçaklızade Muhammed b. Ebi Bekr el-Maraşî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 28 s.

  TLSold
 • MANTIK - FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞTIR-Şerhu risaletüİsmeti'l-ezhan fi ilmi'l-mizan., 22 s.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  MANTIK - FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞTIR-Şerhu risaletüİsmeti'l-ezhan fi ilmi'l-mizan., 22 s.

  TLSold
 • EBÜ'L-BEREKAT İSMAİL B. SİNAN ES-SİVASÎ'NİN EL YAZMASI AKAİD KİTABI-Şerhu risaleti'l-kebairve's-sagair / Ebü'l-Berekat İsmail b. Sinan es-Sivasî, 14 s.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  EBÜ'L-BEREKAT İSMAİL B. SİNAN ES-SİVASÎ'NİN EL YAZMASI AKAİD KİTABI-Şerhu risaleti'l-kebairve's-sagair / Ebü'l-Berekat İsmail b. Sinan es-Sivasî, 14 s.

  TLSold
 • TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ'NİN MÜNAZARA RİSALESİ-Şerhu âdâbi'l-bahsve'l-münazara / Taşköprîzâde Ahmed Efendi .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 70 s.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ'NİN MÜNAZARA RİSALESİ-Şerhu âdâbi'l-bahsve'l-münazara / Taşköprîzâde Ahmed Efendi .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 70 s.

  TLSold
 • MEHMED TEVFİK PAŞA'NIN YUNAN MİTOLOJİSİ-Esatir-i Yunaniyan / Mehmed Tevfik Paşa .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1329 R [1914 M].
[4], 762, 6 s. : res. ; 22x15 sm.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  MEHMED TEVFİK PAŞA'NIN YUNAN MİTOLOJİSİ-Esatir-i Yunaniyan / Mehmed Tevfik Paşa .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1329 R [1914 M]. [4], 762, 6 s. : res. ; 22x15 sm.

  TLSold
 • İSMAİL HABİB SEVÜK’TEN TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-Türk teceddüd edebiyatı tarihi / İsmail Habib Sevük .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1340 R [1925 M].
702 s. ; 25x17 sm.

Teceddüd devrinden evvelki edebiyata umumi bir nazar
Halk edebiyatının kıymeti
Klasik devir
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Reşid, Akif, Edhem Pertev Paşalar, Sinasi Bey, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hamid, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci
Tanzimat devrinde ilmi hayat
Servet-i Fünun devri (Tevfik Fikret, Halid Ziya, Cenab Şehabeddin, Mahmed Rauf, Hüseyin Cahid….)
Milli Cereyan ve edebiyat

  Lot No: 62

  Lot: 62

  İSMAİL HABİB SEVÜK’TEN TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-Türk teceddüd edebiyatı tarihi / İsmail Habib Sevük .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1340 R [1925 M]. 702 s. ; 25x17 sm. Teceddüd devrinden evvelki edebiyata umumi bir nazar Halk edebiyatının kıymeti Klasik devir Gülhane Hatt-ı Hümayunu Reşid, Akif, Edhem Pertev Paşalar, Sinasi Bey, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hamid, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci Tanzimat devrinde ilmi hayat Servet-i Fünun devri (Tevfik Fikret, Halid Ziya, Cenab Şehabeddin, Mahmed Rauf, Hüseyin Cahid….) Milli Cereyan ve edebiyat

  TLSold
 • TÜRK ROMANI-Mehcure ile Hikmet / Paşazâde Mehmed Vecihî Bey .-- [İstanbul]: İkbal Kütübhanesi sahibi Hüseyin (Ahmed Kâmil Matbaası), 1928.
432 s. ; 21x14 sm.
Eserin 1-4. sayfaları fotokopi ile tamamlanmıştır.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  TÜRK ROMANI-Mehcure ile Hikmet / Paşazâde Mehmed Vecihî Bey .-- [İstanbul]: İkbal Kütübhanesi sahibi Hüseyin (Ahmed Kâmil Matbaası), 1928. 432 s. ; 21x14 sm. Eserin 1-4. sayfaları fotokopi ile tamamlanmıştır.

  TLSold
 • FUAD KÖPRÜLÜ'DEN EDEBİYAT TARİHİ-Bugünkü edebiyat / Köprülü Mehmed Fuad .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi (Cihan Biraderler Matbaası), 1924.
[1], 329, [1] s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  FUAD KÖPRÜLÜ'DEN EDEBİYAT TARİHİ-Bugünkü edebiyat / Köprülü Mehmed Fuad .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi (Cihan Biraderler Matbaası), 1924. [1], 329, [1] s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • AZERBAYCAN EDEBİYATI TARİHİ-Azerbaycan edebiyatına bir nazar / Çemenzeminli Yusuf Bey Vezirof .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1337 R [1921 M].
103 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  AZERBAYCAN EDEBİYATI TARİHİ-Azerbaycan edebiyatına bir nazar / Çemenzeminli Yusuf Bey Vezirof .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1337 R [1921 M]. 103 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • İKTİSAD TARİHİ-İktisad tarihi / Ernst Joseph Conrad .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339-1923.
152 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  İKTİSAD TARİHİ-İktisad tarihi / Ernst Joseph Conrad .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339-1923. 152 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • TOPLUMSAL DEĞİŞİM - HALK FIRKASI UMDELERİNİN TAHLİL VE TASNİFİYLE SİYASİ UMDELERİNİN TEFSİRİ-Doğru yol: hakimiyet-i milliye ve umdelerin tasnif, tahlil ve tefsiri / Ziya Gökalp .-- Ankara: Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 1339 R [1923 M].
15 s. ; 25x18 sm.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  TOPLUMSAL DEĞİŞİM - HALK FIRKASI UMDELERİNİN TAHLİL VE TASNİFİYLE SİYASİ UMDELERİNİN TEFSİRİ-Doğru yol: hakimiyet-i milliye ve umdelerin tasnif, tahlil ve tefsiri / Ziya Gökalp .-- Ankara: Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 1339 R [1923 M]. 15 s. ; 25x18 sm.

  TLSold
 • MEHMET ZEKİ PAKALIN - OSMANLI ŞEHZÂDELERİ-Maktûl şehzâdeler / Mehmet Zeki Pakalın .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin (Şems Matbaası), 1336 R [1920 M].
340 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  MEHMET ZEKİ PAKALIN - OSMANLI ŞEHZÂDELERİ-Maktûl şehzâdeler / Mehmet Zeki Pakalın .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin (Şems Matbaası), 1336 R [1920 M]. 340 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • KANT ve FELSEFESİ-Kant ve felsefesi / Mehmet Emin Erişirgil .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M].
1-412 ss. ; 24x17 sm.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  KANT ve FELSEFESİ-Kant ve felsefesi / Mehmet Emin Erişirgil .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M]. 1-412 ss. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • İRAN ŞİİRİ - ÖMER HAYYAM'IN RUBAİYATI-Rubaiyyat-ı Ömer Hayyam / Ömer Hayyam .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi sahibi Hüseyin (Evkâf Matbaası), 1340-1922.
[4], 368, [1] s. : res. ; 25x17 sm.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  İRAN ŞİİRİ - ÖMER HAYYAM'IN RUBAİYATI-Rubaiyyat-ı Ömer Hayyam / Ömer Hayyam .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi sahibi Hüseyin (Evkâf Matbaası), 1340-1922. [4], 368, [1] s. : res. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • FELSEFE TARİHİ-İlmin kıymeti: felsefe-i ilmiye / Henri Poincaré .-- İstanbul: Maarif-i Umumiye Nezareti (Matbaa-i Âmire), 1330 R [1915 M].
281, [1] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  FELSEFE TARİHİ-İlmin kıymeti: felsefe-i ilmiye / Henri Poincaré .-- İstanbul: Maarif-i Umumiye Nezareti (Matbaa-i Âmire), 1330 R [1915 M]. 281, [1] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • FELSEFE TARİHİ-Küçük felsefe tarihi / Mustafa Rahmi Balaban .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M].
181, [1] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  FELSEFE TARİHİ-Küçük felsefe tarihi / Mustafa Rahmi Balaban .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M]. 181, [1] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HUKUK FELSEFESİ-Garb hukuku nazariyeleri / Ahmet Esat Arsebük .-- İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya, 1927.
c. "1. ksm." (143 s.) ; 19x14 sm.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  HUKUK FELSEFESİ-Garb hukuku nazariyeleri / Ahmet Esat Arsebük .-- İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya, 1927. c. "1. ksm." (143 s.) ; 19x14 sm.

  TLSold
 • EDEBİYAT TARİHİ-Edebiyat / Ali Canip Yöntem .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1928.
491 s. ; 24x16 sm.

Nesir – Nazım
Hece vezni – Aruz vezni
Hece vezinleri
Aruz vezinleri
Mecazlar
Manaya ait sanatlar
Gazel, Mesnevi, Rubai, Kıt’a, 
Divan edebiyatında tarih ve lugaz, muamma sanatları

  Lot No: 74

  Lot: 74

  EDEBİYAT TARİHİ-Edebiyat / Ali Canip Yöntem .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1928. 491 s. ; 24x16 sm. Nesir – Nazım Hece vezni – Aruz vezni Hece vezinleri Aruz vezinleri Mecazlar Manaya ait sanatlar Gazel, Mesnevi, Rubai, Kıt’a, Divan edebiyatında tarih ve lugaz, muamma sanatları

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Sahil müdafaası ve sahil istihkamatı / Mehmed Rüşdü .-- [İstanbul]: [yayl.y.], 1314 H [1896 M].
30 s. : kroki ; 26x17 sm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Sahil müdafaası ve sahil istihkamatı / Mehmed Rüşdü .-- [İstanbul]: [yayl.y.], 1314 H [1896 M]. 30 s. : kroki ; 26x17 sm.

  TLSold
 • İSTİKLAL HARBİ -- TÜRK EDEBİYATI - MUHTEŞEM BİR ATATÜRK KİTABI - BOL GÖRSELLİ-Türk'ün altın kitabı .-- İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu (Cumhuriyet Matbaası), 1928.
166, [1], 127, [1] s. : res. ; 21x16 sm.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  İSTİKLAL HARBİ -- TÜRK EDEBİYATI - MUHTEŞEM BİR ATATÜRK KİTABI - BOL GÖRSELLİ-Türk'ün altın kitabı .-- İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu (Cumhuriyet Matbaası), 1928. 166, [1], 127, [1] s. : res. ; 21x16 sm.

  TLSold
 • TÜRK TİYATROSU-İbn-i Musa yahud Zatü'l-Cemal / Abdülhak Hamid Tarhan .-- İstanbul: Âsâr-ı Müfide Kütübhanesi (Matbaa-i Âmire), 1335 R [1919 M].
418, 4 s. ; 20x13 sm.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  TÜRK TİYATROSU-İbn-i Musa yahud Zatü'l-Cemal / Abdülhak Hamid Tarhan .-- İstanbul: Âsâr-ı Müfide Kütübhanesi (Matbaa-i Âmire), 1335 R [1919 M]. 418, 4 s. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • ASKERLİK-Fenn-i esliha / Abidin .-- İstanbul: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1340 R [1924 M].
201-378 ss. : şkl., tbl. ; 20x14 sm.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  ASKERLİK-Fenn-i esliha / Abidin .-- İstanbul: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1340 R [1924 M]. 201-378 ss. : şkl., tbl. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK ŞİİRİ-Miras / Enis Behiç Koryürek .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin, 1927.
179 s. : res. ; 19x13 sm.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  TÜRK ŞİİRİ-Miras / Enis Behiç Koryürek .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin, 1927. 179 s. : res. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • FELSEFE TARİHİ - MEŞHUR OLACAK FİLAZOF'A MEŞHUR OLAN FİLAZOFLARI TAKDİM İMZALI-Yeni felsefe tarihi: meşhur filosoflar / Ahmed Hidayet .-- İstanbul: Kitabhane-i Sudi (Ahmed Kâmil Matbaası), 1927.
176 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  FELSEFE TARİHİ - MEŞHUR OLACAK FİLAZOF'A MEŞHUR OLAN FİLAZOFLARI TAKDİM İMZALI-Yeni felsefe tarihi: meşhur filosoflar / Ahmed Hidayet .-- İstanbul: Kitabhane-i Sudi (Ahmed Kâmil Matbaası), 1927. 176 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • TIP KİTABI - SAİDE HANIMA İTHAFLI-Sıhhî musahabeler: Kadın ile doktor arasında / Şekib Akif .-- İstanbul: Ahmed İhsan Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1325-1326 H [1907-1908 M].
111 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  TIP KİTABI - SAİDE HANIMA İTHAFLI-Sıhhî musahabeler: Kadın ile doktor arasında / Şekib Akif .-- İstanbul: Ahmed İhsan Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1325-1326 H [1907-1908 M]. 111 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • ROMA HUKUKU - M. O İNİSİYALLİ - İMZALI-Roma hukuku / Mişon Vantura .-- Dersaadet [İstanbul]: Kanaat Kütübhanesi sahibi İlyas (Kanaat Matbaası), 1332 R [1916 M].
330 s. ; 22x15 sm.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  ROMA HUKUKU - M. O İNİSİYALLİ - İMZALI-Roma hukuku / Mişon Vantura .-- Dersaadet [İstanbul]: Kanaat Kütübhanesi sahibi İlyas (Kanaat Matbaası), 1332 R [1916 M]. 330 s. ; 22x15 sm.

  TLSold
 • GENERAL PAPULAS'IN HATIRATI-General Papulas'ın hatıratı / Papulas .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Askerî Matbaa), 1928.
[1], 56 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  GENERAL PAPULAS'IN HATIRATI-General Papulas'ın hatıratı / Papulas .-- İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi (Askerî Matbaa), 1928. [1], 56 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Hücum ve müdafa-i sevahil ve serköprü istihkamat-ı daimesi / Şükrü .-- Dersaadet [İstanbul]: Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1323 H [1905 M].
221 s. : res. ; 24x16 sm.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Hücum ve müdafa-i sevahil ve serköprü istihkamat-ı daimesi / Şükrü .-- Dersaadet [İstanbul]: Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1323 H [1905 M]. 221 s. : res. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Ta'biye notları / von Massov .-- [İstanbul]: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1926.
c. "2. ksm." (176 s.) ; 24x17 sm.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Ta'biye notları / von Massov .-- [İstanbul]: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1926. c. "2. ksm." (176 s.) ; 24x17 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Vesait-i muhabere fenni ve ta'biyesi / Binbaşı Şemsî .-- [İstanbul]: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1341 R [1925 M].
264 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Vesait-i muhabere fenni ve ta'biyesi / Binbaşı Şemsî .-- [İstanbul]: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1341 R [1925 M]. 264 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • UYGARLIK TARİHİ-Medeniyet-i kadimenin zevali / Guglielmo Ferrero .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M].
99, [1] s. ; 23x16 sm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  UYGARLIK TARİHİ-Medeniyet-i kadimenin zevali / Guglielmo Ferrero .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M]. 99, [1] s. ; 23x16 sm.

  TLSold
 • AVRUPA EDEBİYATI TARİHİ-Avrupa edebiyatı muhtasar tarihi / Van Tieghem .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1928.
430, V s. ; 26x17 sm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  AVRUPA EDEBİYATI TARİHİ-Avrupa edebiyatı muhtasar tarihi / Van Tieghem .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1928. 430, V s. ; 26x17 sm.

  TLSold
 • DARULFÜNUN TALEBESİ İÇİN - İÇTİMAİYAT-İçtimaiyat / Max Bonnafous .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1927.
c. "1. kitap" ([1], 215, [XIV]) s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  DARULFÜNUN TALEBESİ İÇİN - İÇTİMAİYAT-İçtimaiyat / Max Bonnafous .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1927. c. "1. kitap" ([1], 215, [XIV]) s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-Enisü'l-abidîn / Mehmed Nahif .-- [İstanbul]: Matbaa-i Ahmed İhsan, 1327 H [1909 M].
142, [1] s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-Enisü'l-abidîn / Mehmed Nahif .-- [İstanbul]: Matbaa-i Ahmed İhsan, 1327 H [1909 M]. 142, [1] s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-Türk teceddüd edebiyatı tarihi / İsmail Habib Sevük .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1340 R [1925 M].
702 s. ; 25x17 sm.
Eserin 1-4. sayfaları fotokopi ile tamamlanmıştır.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-Türk teceddüd edebiyatı tarihi / İsmail Habib Sevük .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1340 R [1925 M]. 702 s. ; 25x17 sm. Eserin 1-4. sayfaları fotokopi ile tamamlanmıştır.

  TLSold
 • İKTİSAD TARİHİ-İktisad tarihi / Ernst Joseph Conrad .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339-1923.
152 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  İKTİSAD TARİHİ-İktisad tarihi / Ernst Joseph Conrad .-- İstanbul: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1339-1923. 152 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • İSLAM DÜNYASININ MEŞHURLARININ BİYOGRAFYASI-Tercüme-i vefeyatü'l-ayan / İbn Hallikan .-- [İstanbul]: [Tabhane-i Âmire], 1280 H [1864 M].
c. "1-2." (353, [6], 361, [5] s.) ; 23x15 sm.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  İSLAM DÜNYASININ MEŞHURLARININ BİYOGRAFYASI-Tercüme-i vefeyatü'l-ayan / İbn Hallikan .-- [İstanbul]: [Tabhane-i Âmire], 1280 H [1864 M]. c. "1-2." (353, [6], 361, [5] s.) ; 23x15 sm.

  TLSold
 • FELSEFE TARİHİ-Mebadî-i felsefeden İlmü'n-nefs / Georges Lespinasse Fonsegrive .-- İstanbul: Maarif-i Umumiye Nezareti (Matbaa-i Âmire), 1331 R [1915 M].
c. "1. kitap" (631 s.) ; 21x14 sm.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  FELSEFE TARİHİ-Mebadî-i felsefeden İlmü'n-nefs / Georges Lespinasse Fonsegrive .-- İstanbul: Maarif-i Umumiye Nezareti (Matbaa-i Âmire), 1331 R [1915 M]. c. "1. kitap" (631 s.) ; 21x14 sm.

  TLSold
 • İBRAHİM ALAETTİN GÖVSA'DAN MİZAHİ HİKAYELER-Şen yazılar / İbrahim Alaettin Gövsa .-- İstanbul: Sühulet Kitabhanesi sahibi Semih Lütfi (Kader Matbaası), 1926.
285, [3] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  İBRAHİM ALAETTİN GÖVSA'DAN MİZAHİ HİKAYELER-Şen yazılar / İbrahim Alaettin Gövsa .-- İstanbul: Sühulet Kitabhanesi sahibi Semih Lütfi (Kader Matbaası), 1926. 285, [3] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TOPLUMSAL DEĞİŞİM-Beyaz zanbaklar memleketinde: Finlandiya'ya aid harsî tedkik / Grigory Petrov .-- İstanbul: Kitabhane-i Hilmî (Marifet Matbaası), 1928.
143, [1] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  TOPLUMSAL DEĞİŞİM-Beyaz zanbaklar memleketinde: Finlandiya'ya aid harsî tedkik / Grigory Petrov .-- İstanbul: Kitabhane-i Hilmî (Marifet Matbaası), 1928. 143, [1] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK EDEBİYATI-Talim-i edebiyat: kısm-ı evvel - birinci sene / Recaizade Mahmud Ekrem .-- İstanbul: [yayl.y.], 1330 R [1914 M].
c. "1. ksm." (397, [1] s.) ; 21x15 sm.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  TÜRK EDEBİYATI-Talim-i edebiyat: kısm-ı evvel - birinci sene / Recaizade Mahmud Ekrem .-- İstanbul: [yayl.y.], 1330 R [1914 M]. c. "1. ksm." (397, [1] s.) ; 21x15 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Ordu bilgisi: (kara, deniz, hava) / Remzi .-- [İstanbul]: Harbiye Mektebi Matbaası, 1928.
284, 5 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Ordu bilgisi: (kara, deniz, hava) / Remzi .-- [İstanbul]: Harbiye Mektebi Matbaası, 1928. 284, 5 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ATATÜRK ve PEDAGOJİ-Pedagoji önünde Gazi / Kazım Nami Duru .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1928.
29 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  ATATÜRK ve PEDAGOJİ-Pedagoji önünde Gazi / Kazım Nami Duru .-- İstanbul: Maarif Vekaleti (Devlet Matbaası), 1928. 29 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • PRENS SABAHATTİN'DEN NADİR BİR KİTAP-Teşebbüs-i şahsî ve adem-i merkeziyet hakkında ikinci bir izah / Prens Mehmed Sabahaddin .-- İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1324 H [1906 M].
46 s. ; 20x13 sm.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  PRENS SABAHATTİN'DEN NADİR BİR KİTAP-Teşebbüs-i şahsî ve adem-i merkeziyet hakkında ikinci bir izah / Prens Mehmed Sabahaddin .-- İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1324 H [1906 M]. 46 s. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • 1785 TARİHLİ MÜTEFERRİKA'NIN DEVAMI RAŞİD ve VASIF EFENDİ MATBAASINDA BASILAN KİTAP-Tarih-i İzzî / Süleyman İzzi; tashih Mukabeleci Mustafa Efendi ve Âdem Efendi .-- Kostantiniyyeti'l-Mahmiye [İstanbul]: Darü't-Tıbaa (Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası), 1199 H [1785 M].
[9], 288 yk. ; 29x22 sm.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  1785 TARİHLİ MÜTEFERRİKA'NIN DEVAMI RAŞİD ve VASIF EFENDİ MATBAASINDA BASILAN KİTAP-Tarih-i İzzî / Süleyman İzzi; tashih Mukabeleci Mustafa Efendi ve Âdem Efendi .-- Kostantiniyyeti'l-Mahmiye [İstanbul]: Darü't-Tıbaa (Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası), 1199 H [1785 M]. [9], 288 yk. ; 29x22 sm.

  TLSold
 • ANTAKİ, TAŞKÖPRÜLÜZADE'DEN ÜÇ RİSALE - MANTIK KİTABI-1. er-Risaletü'l-Hüseyniye fi fenni'l-âdâb / Şah Hüseyin b. Abdullah el-Antakî
2. Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi
3. Şerhu Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi
Toplam 68 s.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  ANTAKİ, TAŞKÖPRÜLÜZADE'DEN ÜÇ RİSALE - MANTIK KİTABI-1. er-Risaletü'l-Hüseyniye fi fenni'l-âdâb / Şah Hüseyin b. Abdullah el-Antakî 2. Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi 3. Şerhu Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi Toplam 68 s.

  TLSold
 • MOLLA FENARİ'NİN 1835 TARİHLİ MANTIK KİTABI-el-Fevaidü'l-Fenariye / Molla Fenarî .—1251 H., 38 s.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  MOLLA FENARİ'NİN 1835 TARİHLİ MANTIK KİTABI-el-Fevaidü'l-Fenariye / Molla Fenarî .—1251 H., 38 s.

  TLSold
 • MANTIK-er-Risaletü'l-velediye/ Saçaklızade Muhammed b. EbiBekr el-Maraşî.--1242 H. , 32 s.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  MANTIK-er-Risaletü'l-velediye/ Saçaklızade Muhammed b. EbiBekr el-Maraşî.--1242 H. , 32 s.

  TLSold
 • 1826 TARİHLİ FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞ HALEBİ'NİN MEŞHUR FIKIH RİSALESİ-Mülteka'l-ebhur/ Burhaneddin İbrahim b. Muhammed el-Halebî, 342 s.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  1826 TARİHLİ FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞ HALEBİ'NİN MEŞHUR FIKIH RİSALESİ-Mülteka'l-ebhur/ Burhaneddin İbrahim b. Muhammed el-Halebî, 342 s.

  TLSold
 • BOL ŞEKİLLİ MUHTEŞEM BİR HAVAS KİTABI-Mecmuatül-havas
Mecmua içerisinde gizli ilimler konusunda pekçok risale bulunmaktadır. Bu
mecmua gerek cildi, gerekse içerisindeki risalelerin yazısı, gerekse içerdiği
şekiller itibarı ile ayrı bir değer taşımaktadır., 604 s.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  BOL ŞEKİLLİ MUHTEŞEM BİR HAVAS KİTABI-Mecmuatül-havas Mecmua içerisinde gizli ilimler konusunda pekçok risale bulunmaktadır. Bu mecmua gerek cildi, gerekse içerisindeki risalelerin yazısı, gerekse içerdiği şekiller itibarı ile ayrı bir değer taşımaktadır., 604 s.

  TLSold
 • MEHMET BAHAETTİN TOVEN'den TÜRKÇE LUGAT-Yeni Türkçe lûgat / Mehmet Bahaettin Toven .-- İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, [t.y.].
[2], 811 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  MEHMET BAHAETTİN TOVEN'den TÜRKÇE LUGAT-Yeni Türkçe lûgat / Mehmet Bahaettin Toven .-- İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, [t.y.]. [2], 811 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • FRANSIZ DİLİ-Fransızca efâlin suret-i istimali / Mustafa .-- İstanbul: Karabet Matbaası, 1310 H [1892-1893 M].
167, [2] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  FRANSIZ DİLİ-Fransızca efâlin suret-i istimali / Mustafa .-- İstanbul: Karabet Matbaası, 1310 H [1892-1893 M]. 167, [2] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • FRANSIZ DİLİ-Yeni Olendorf / Heinrich Godefroy Pakalın .-- Dersaadet [İstanbul]: Agob Matyosyan Matbaası, 1323 H [1905 M].
c. "1. ksm." (341 s.) ; 18x12 sm.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  FRANSIZ DİLİ-Yeni Olendorf / Heinrich Godefroy Pakalın .-- Dersaadet [İstanbul]: Agob Matyosyan Matbaası, 1323 H [1905 M]. c. "1. ksm." (341 s.) ; 18x12 sm.

  TLSold
 • TÜRK DENEMELERİ-Paris musahabeleri / Ali Kemal .-- İstanbul: Matbaa-i İkdam, 1329 R [1913 M].
c. "1-2." ([1], 12, 223, [1], 237, [3] s.) ; 17x12 sm.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  TÜRK DENEMELERİ-Paris musahabeleri / Ali Kemal .-- İstanbul: Matbaa-i İkdam, 1329 R [1913 M]. c. "1-2." ([1], 12, 223, [1], 237, [3] s.) ; 17x12 sm.

  TLSold
 • ABDULLAH GUİLLİAM EFENDİ'NİN CEVABI-Ulema-yı İslâmiyeye bir sual ve Abdullah Guilliam Efendi'nin cevabı / Abdullah Guilliam .-- İstanbul: Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 1332 R [1916 M].
32 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  ABDULLAH GUİLLİAM EFENDİ'NİN CEVABI-Ulema-yı İslâmiyeye bir sual ve Abdullah Guilliam Efendi'nin cevabı / Abdullah Guilliam .-- İstanbul: Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 1332 R [1916 M]. 32 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • TIP KİTABI-İltihab-ı mesanenin tedabir-i tahaffuziyesi hakkında bilhassa sondaj ve daimi sondaja dair bazı malumat / Mahmud Ata Bayata .-- İstanbul: Kader Matbaası, 1328 R [1912 M].
23 s. : res. ; 19x11 sm.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  TIP KİTABI-İltihab-ı mesanenin tedabir-i tahaffuziyesi hakkında bilhassa sondaj ve daimi sondaja dair bazı malumat / Mahmud Ata Bayata .-- İstanbul: Kader Matbaası, 1328 R [1912 M]. 23 s. : res. ; 19x11 sm.

  TLSold
 • OSMANLI EĞİTİM TARİHİ-Terbiye ve talim umdeleri / Abdülfeyyaz Tevfik Yergök .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1340-1342-1924.
38, [2] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  OSMANLI EĞİTİM TARİHİ-Terbiye ve talim umdeleri / Abdülfeyyaz Tevfik Yergök .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti (Matbaa-i Âmire), 1340-1342-1924. 38, [2] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ - RESİMLİ-Topçu talimnamesi, 3: koşulmamış topla talim ; 13: Yükletilmiş (Koşulmuş) topla talim .-- İstanbul: Askerî Matbaa, 1926.
4, [2], 1-125, 126-186 s. : res. ; 16x11 sm.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ - RESİMLİ-Topçu talimnamesi, 3: koşulmamış topla talim ; 13: Yükletilmiş (Koşulmuş) topla talim .-- İstanbul: Askerî Matbaa, 1926. 4, [2], 1-125, 126-186 s. : res. ; 16x11 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ - RESİMLİ-Gizleme talimnamesi, 2: gizlemenin tekniği (müsvedde halinde) .-- İstanbul: Askerî Matbaa, 1926.
[1, 3], 296 s. : res. ; 16x12 sm.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ - RESİMLİ-Gizleme talimnamesi, 2: gizlemenin tekniği (müsvedde halinde) .-- İstanbul: Askerî Matbaa, 1926. [1, 3], 296 s. : res. ; 16x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ - HARİTALI-Muhtelif sınıfların birlikte sevk ve muharebesi .-- İstanbul: Askerî Matbaa, 1928.
c. "2. ksm." (6, [1], 357 s.) ; 16x11 sm.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ - HARİTALI-Muhtelif sınıfların birlikte sevk ve muharebesi .-- İstanbul: Askerî Matbaa, 1928. c. "2. ksm." (6, [1], 357 s.) ; 16x11 sm.

  TLSold
 • ASKERİ CEP TAKVİMİ - OSMANLI ASKERİ TARİHİ - BOL RESİMLİ-1328 senesine mahsus yeni askerî cep takvimi / M. Süreyya İlmen .-- İstanbul: Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, 1328 R [1912 M].
555 s. : res. ; 17x11 sm.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  ASKERİ CEP TAKVİMİ - OSMANLI ASKERİ TARİHİ - BOL RESİMLİ-1328 senesine mahsus yeni askerî cep takvimi / M. Süreyya İlmen .-- İstanbul: Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, 1328 R [1912 M]. 555 s. : res. ; 17x11 sm.

  TLSold
 • ERMENİ DİLİ - ERMENİCE OSMANLICA BİR ARADA-Müntehabatü'l-ceride / Bedros Karabetyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1895.
88 s. ; 19x14 sm.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  ERMENİ DİLİ - ERMENİCE OSMANLICA BİR ARADA-Müntehabatü'l-ceride / Bedros Karabetyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1895. 88 s. ; 19x14 sm.

  TLSold
 • CEP ATLASI - MİNİ ATLAS - GÜZEL HARİTALARI İLE-Memalik-i Osmaniye cep atlası: Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin ahval-i coğrafya ve istatistikiyesi / İbrahim Hilmi Çığıraçan .-- İstanbul: Kitabhane-i İslâm ve Askerî - İbrahim Hilmî (Mahmud Bey Matbaası, Soma Matbaası), 1323 H [1905 M].
328 s. ; 17x12 sm.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  CEP ATLASI - MİNİ ATLAS - GÜZEL HARİTALARI İLE-Memalik-i Osmaniye cep atlası: Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin ahval-i coğrafya ve istatistikiyesi / İbrahim Hilmi Çığıraçan .-- İstanbul: Kitabhane-i İslâm ve Askerî - İbrahim Hilmî (Mahmud Bey Matbaası, Soma Matbaası), 1323 H [1905 M]. 328 s. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • TÜRK OCAKLARI-Türk yılı: 1928 .-- İstanbul: Türk Ocakları Merkez Heyeti (Yeni Matbaa), 1928.
654, [1] s. : res., tbl ; 25x18 sm.

Türk kavimlerinin işgal ettikleri sahanın haritası
Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye’de ormancılık
Ankara şehri, eski Ankara fotoğrafı
Osmanlıca Türkiye haritası
Türkçülük, Türk fikri, Türkçülük cereyanı, Türk Ocakları
Şeyh Cemaleddin Afgani
Kazan Türk Tiyatrosu
Türklükle ve Türkçülüğe dair kitaplar

  Lot No: 120

  Lot: 120

  TÜRK OCAKLARI-Türk yılı: 1928 .-- İstanbul: Türk Ocakları Merkez Heyeti (Yeni Matbaa), 1928. 654, [1] s. : res., tbl ; 25x18 sm. Türk kavimlerinin işgal ettikleri sahanın haritası Türkiye Cumhuriyeti Türkiye’de ormancılık Ankara şehri, eski Ankara fotoğrafı Osmanlıca Türkiye haritası Türkçülük, Türk fikri, Türkçülük cereyanı, Türk Ocakları Şeyh Cemaleddin Afgani Kazan Türk Tiyatrosu Türklükle ve Türkçülüğe dair kitaplar

  TLSold
 • TÜRKİYE - İTALYA DENİZ SAVAŞLARI-1327 - 1328 Türkiye - İtalya harbi tarih-i bahrisî / Ali Haydar Emir Alpagut .-- [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1339 R [1923 M].
8, 297 s. ; 23x16 sm.

Sulh zamanları
İzmir Selanik
Yunan ve Adriyatik denizleri harekat-ı harbiyesi
Trablus ve Bingazi vukuat-ı harbiyesi
Kızıldeniz harekat-ı harbiyesi
Beyrut muharebe-i bahriyesi
Akdeniz harekat-ı harbiyesi

  Lot No: 121

  Lot: 121

  TÜRKİYE - İTALYA DENİZ SAVAŞLARI-1327 - 1328 Türkiye - İtalya harbi tarih-i bahrisî / Ali Haydar Emir Alpagut .-- [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1339 R [1923 M]. 8, 297 s. ; 23x16 sm. Sulh zamanları İzmir Selanik Yunan ve Adriyatik denizleri harekat-ı harbiyesi Trablus ve Bingazi vukuat-ı harbiyesi Kızıldeniz harekat-ı harbiyesi Beyrut muharebe-i bahriyesi Akdeniz harekat-ı harbiyesi

  TLSold
 • MISIR HATIRATI-Musavver Mısır hatıratı / Halid Ziyaeddin .-- İstanbul: Agob Matyosyan Matbaası, 1326 R [1910 M].
184 s. : res. ; 24x16 sm.

Ehramlar, Asar-ı ferâine müzesi, Kale ve kapıları, Beleidye bahçeleri, 
Hayvanat ve nebatat bahçeleri
Hilal-ı Ahmer
Camileri, Asar-ı İslamiye ve Arabiye Müzesi
Kütüphane-i Hidiviye
Elektrikli Tramvay
Oteller, Musikiler, Postalar…..

  Lot No: 122

  Lot: 122

  MISIR HATIRATI-Musavver Mısır hatıratı / Halid Ziyaeddin .-- İstanbul: Agob Matyosyan Matbaası, 1326 R [1910 M]. 184 s. : res. ; 24x16 sm. Ehramlar, Asar-ı ferâine müzesi, Kale ve kapıları, Beleidye bahçeleri, Hayvanat ve nebatat bahçeleri Hilal-ı Ahmer Camileri, Asar-ı İslamiye ve Arabiye Müzesi Kütüphane-i Hidiviye Elektrikli Tramvay Oteller, Musikiler, Postalar…..

  TLSold
 • İSTİKLAL HARBİ -- TÜRK EDEBİYATI - MUHTEŞEM BİR ATATÜRK KİTABI - BOL GÖRSELLİ-Türk'ün altın kitabı .-- İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu (Cumhuriyet Matbaası), 1928.
166, [1], 127, [1] s. : res. ; 21x16 sm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  İSTİKLAL HARBİ -- TÜRK EDEBİYATI - MUHTEŞEM BİR ATATÜRK KİTABI - BOL GÖRSELLİ-Türk'ün altın kitabı .-- İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu (Cumhuriyet Matbaası), 1928. 166, [1], 127, [1] s. : res. ; 21x16 sm.

  TLSold
 • 1903 YILI SİVAS VİLAYETİ SALNAMESİ - FOTOĞRAFLI-Salname-i vilayet-i Sivas .-- Sivas: Vilayet Matbaası, 1321 H [1903 M].
246 s. ; 23x17 sm.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  1903 YILI SİVAS VİLAYETİ SALNAMESİ - FOTOĞRAFLI-Salname-i vilayet-i Sivas .-- Sivas: Vilayet Matbaası, 1321 H [1903 M]. 246 s. ; 23x17 sm.

  TLSold
 • TÜRKİYE SEYR-İ SEFAİN İDARESİ TARİHÇESİ - DENİZ ULAŞIMI - BOL FOTOĞRAFLI-Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi tarihçesi / Abdülehad Nuri .-- İstanbul: Ahmed İhsan Matbaası, 1926.
[5], 182, [2] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  TÜRKİYE SEYR-İ SEFAİN İDARESİ TARİHÇESİ - DENİZ ULAŞIMI - BOL FOTOĞRAFLI-Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi tarihçesi / Abdülehad Nuri .-- İstanbul: Ahmed İhsan Matbaası, 1926. [5], 182, [2] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ASKERLİK -- FRANSA ORDUSU-Fransa ordusu hakkında muhtasar risale .-- İstanbul: Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi, 1331 R [1915 M].
64 s. ; 16x11 sm.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  ASKERLİK -- FRANSA ORDUSU-Fransa ordusu hakkında muhtasar risale .-- İstanbul: Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi, 1331 R [1915 M]. 64 s. ; 16x11 sm.

  TLSold
 • ARİSTO İLE MUHAMMED EL-BAHŞDAR'IN BAYTARLIK ÜZERİNE YAZDIKLARI


 SADECE BEŞ NÜSHASI TESPİT EDİLEBİLEN NADİR BİR YAZMA KİTAP-Tuhfetü'l-farisîn fi ahvali huyuli'l-mücahidîn / Tayyarzâde Ataullah
Ahmed b. Tayyar
Hüseyin el-Hüsnî tarafından 1273 H [1857 M] tarihinde istinsah edilmiştir.
Yazar bu eserini Aristo ile Muhammed el-Bahşdar'ın baytarlık üzerine
yazdıklarını birleştirerek tertib etmiştir. Eser bir mukaddime ve 54 bab üzere tertib
edilmiştir. Eserde atların özellikleri, hastalıkları, eğitilmeleri, tedavileri, ahırları
hakkında geniş bilgi verilir.
Nadir bir eser olup sadece 5 nüshası tespit edilmiştir, 178 s.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  ARİSTO İLE MUHAMMED EL-BAHŞDAR'IN BAYTARLIK ÜZERİNE YAZDIKLARI SADECE BEŞ NÜSHASI TESPİT EDİLEBİLEN NADİR BİR YAZMA KİTAP-Tuhfetü'l-farisîn fi ahvali huyuli'l-mücahidîn / Tayyarzâde Ataullah Ahmed b. Tayyar Hüseyin el-Hüsnî tarafından 1273 H [1857 M] tarihinde istinsah edilmiştir. Yazar bu eserini Aristo ile Muhammed el-Bahşdar'ın baytarlık üzerine yazdıklarını birleştirerek tertib etmiştir. Eser bir mukaddime ve 54 bab üzere tertib edilmiştir. Eserde atların özellikleri, hastalıkları, eğitilmeleri, tedavileri, ahırları hakkında geniş bilgi verilir. Nadir bir eser olup sadece 5 nüshası tespit edilmiştir, 178 s.

  TLSold
 • 1834 TARİHLİ ÇOK TEMİZ BİR DİVAN FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞTIR-Divan-ı Beliğ Mehmed Efendi
1 Cemaziyelahir 1250 H [5 Ekim 1834 M] tarihinde istinsah edilmiştir.
Eserin Türkiye kütüphanelerinde 14 nüshası bulunmaktadır. 110 s.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  1834 TARİHLİ ÇOK TEMİZ BİR DİVAN FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞTIR-Divan-ı Beliğ Mehmed Efendi 1 Cemaziyelahir 1250 H [5 Ekim 1834 M] tarihinde istinsah edilmiştir. Eserin Türkiye kütüphanelerinde 14 nüshası bulunmaktadır. 110 s.

  TLSold
 • TAKVİM BİLİMİ-Takvimü's-sinîn / Mehmed Tevfik b. Yusuf .-- Edirne: Vilayet Matbaası, 1322-1324 [1906 M].
34, [1] s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  TAKVİM BİLİMİ-Takvimü's-sinîn / Mehmed Tevfik b. Yusuf .-- Edirne: Vilayet Matbaası, 1322-1324 [1906 M]. 34, [1] s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • TAŞ BASKI ARAP DİLİ - DARÜ'T-TIBAATİ'L-ÂMİRE (MATBAA-İ ÂMİRE)-Haşiye ala şerhi risaleti'l-istiâre / Mehmed Sadık b. Abdurrahman b. Süleyman el-Erzincanî .-- [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Âmire (Matbaa-i Âmire), 1253 H [1838 M].
261 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  TAŞ BASKI ARAP DİLİ - DARÜ'T-TIBAATİ'L-ÂMİRE (MATBAA-İ ÂMİRE)-Haşiye ala şerhi risaleti'l-istiâre / Mehmed Sadık b. Abdurrahman b. Süleyman el-Erzincanî .-- [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Âmire (Matbaa-i Âmire), 1253 H [1838 M]. 261 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ZEHİRBİLİMİ-Zehir reçetesi / Tepedelenlizâde Hüseyin Kamil .-- Dersaadet [İstanbul]: Asya Matbaası, 1327 R [1911 M]..
 16 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  ZEHİRBİLİMİ-Zehir reçetesi / Tepedelenlizâde Hüseyin Kamil .-- Dersaadet [İstanbul]: Asya Matbaası, 1327 R [1911 M].. 16 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • SON DEVİR TÜRK MÜTEFEKKİR, YAZAR VE İDARECİSİ MEHMET ALİ AYNİ'YE İTHAFLI-Nasıl konuşduğumuzu bilelim! / Mahmud Afif Berksan .-- İstanbul: İkdam Matbaası, 1928.
16 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  SON DEVİR TÜRK MÜTEFEKKİR, YAZAR VE İDARECİSİ MEHMET ALİ AYNİ'YE İTHAFLI-Nasıl konuşduğumuzu bilelim! / Mahmud Afif Berksan .-- İstanbul: İkdam Matbaası, 1928. 16 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HÜSEYİN CAHİD BEY-Hüseyin Cahid Bey / Bezmi Nusret Kaygusuz .-- İstanbul: [yayl.y.], [t.y.].
6 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  HÜSEYİN CAHİD BEY-Hüseyin Cahid Bey / Bezmi Nusret Kaygusuz .-- İstanbul: [yayl.y.], [t.y.]. 6 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • MATBAACILIK TARİHİ-Arakel Kitabhanesi esami-i kütübü / Arakel Kitabhanesi .-- Dersaadet [İstanbul]: Arakel Kitabhanesi (Âlem Matbaası), 1306 H [1889 M].
c. "2. defter" (32 s.) ; 17x12 sm.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  MATBAACILIK TARİHİ-Arakel Kitabhanesi esami-i kütübü / Arakel Kitabhanesi .-- Dersaadet [İstanbul]: Arakel Kitabhanesi (Âlem Matbaası), 1306 H [1889 M]. c. "2. defter" (32 s.) ; 17x12 sm.

  TLSold
 • GÜZEL CİLDİNDE TÜRK ŞİİRİ-Nevber / Cudizâde Mehmed Tevfik .-- İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1314 H [1897 M].
27 s. ; 19x14 sm.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  GÜZEL CİLDİNDE TÜRK ŞİİRİ-Nevber / Cudizâde Mehmed Tevfik .-- İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1314 H [1897 M]. 27 s. ; 19x14 sm.

  TLSold
 • DARULFÜNUN TARİHİ-Talebe rehberi: 1928-1929 sene-i dersiyesi / İstanbul Darülfünunu .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünunu (Yeni Matbaa), 1928.
227, [1] s. ; 20x14 sm.

İstanbul Darulfünunu eminleri ve müderrisleri
Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri
Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

  Lot No: 136

  Lot: 136

  DARULFÜNUN TARİHİ-Talebe rehberi: 1928-1929 sene-i dersiyesi / İstanbul Darülfünunu .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünunu (Yeni Matbaa), 1928. 227, [1] s. ; 20x14 sm. İstanbul Darulfünunu eminleri ve müderrisleri Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi Mektepleri Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi İlahiyat Fakültesi

  TLSold
 • TÜRKÇE DENEMELER-Altın armağan .-- İstanbul: Türk Yurdu (Tanin Matbaası), 1328 R [1912 M].
c. "1. kitap" (59 s.) ; 20x13 sm.

Erenköy Yeni Turan Yurdu
Akçuraoğlu Yusuf

  Lot No: 137

  Lot: 137

  TÜRKÇE DENEMELER-Altın armağan .-- İstanbul: Türk Yurdu (Tanin Matbaası), 1328 R [1912 M]. c. "1. kitap" (59 s.) ; 20x13 sm. Erenköy Yeni Turan Yurdu Akçuraoğlu Yusuf

  TLSold
 • TÜRK ROMANI FUHŞ-İ ATİK-Fuhş-i atik / Ahmed Rasim .-- Dersaadet [İstanbul]: İkdam Matbaası, 1340 H [1922 M].
c. "1-2. ksm." (1-168, 169-398 s.) ; 18x12 sm.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  TÜRK ROMANI FUHŞ-İ ATİK-Fuhş-i atik / Ahmed Rasim .-- Dersaadet [İstanbul]: İkdam Matbaası, 1340 H [1922 M]. c. "1-2. ksm." (1-168, 169-398 s.) ; 18x12 sm.

  TLSold
 • BENJAMİN FRANKLİN'DEN SERVET HAKKINDA NASİHATLER -- FRANSIZ DENEMELERİ-Tarik-i refah: Franklin'in servet hakkındaki nasayihi ve terceme-i hali / Benjamin Franklin .-- [İstanbul]: Saadet Kütübhanesi, 1326 R [1910 M].
30 s. ; 18x13 sm.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  BENJAMİN FRANKLİN'DEN SERVET HAKKINDA NASİHATLER -- FRANSIZ DENEMELERİ-Tarik-i refah: Franklin'in servet hakkındaki nasayihi ve terceme-i hali / Benjamin Franklin .-- [İstanbul]: Saadet Kütübhanesi, 1326 R [1910 M]. 30 s. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • İÇKİDEN KURTULMANIN ÇARELERİ-İçki beliyesi ve kurtulmanın çareleri / İsmail Hakkı Milaslı .-- Dersaadet [İstanbul]: Hilal Matbaası, 1333 R [1917 M].
80, [4] s. : res. ; 18x12 sm.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  İÇKİDEN KURTULMANIN ÇARELERİ-İçki beliyesi ve kurtulmanın çareleri / İsmail Hakkı Milaslı .-- Dersaadet [İstanbul]: Hilal Matbaası, 1333 R [1917 M]. 80, [4] s. : res. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • TÜRK DİLİ - GALAT-Tercüme-i Galatati'l-avam / Kemalpaşazâde Şemseddin Ahmed b. Süleyman .-- [İstanbul]: [yayl.y.], 1289 H [1872 M].
16 s. ; 16x11 sm.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  TÜRK DİLİ - GALAT-Tercüme-i Galatati'l-avam / Kemalpaşazâde Şemseddin Ahmed b. Süleyman .-- [İstanbul]: [yayl.y.], 1289 H [1872 M]. 16 s. ; 16x11 sm.

  TLSold
 • FRANSIZCA ATASÖZLERİ-Durub-ı emsal-i Fransevî lugatçesi .-- Dersaadet [İstanbul]: Kasbar Matbaası, 1308 H [1891 M].
30 s. ; 13x9 sm.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  FRANSIZCA ATASÖZLERİ-Durub-ı emsal-i Fransevî lugatçesi .-- Dersaadet [İstanbul]: Kasbar Matbaası, 1308 H [1891 M]. 30 s. ; 13x9 sm.

  TLSold
 • ŞAİR NİGAR HANIM'IN NİRAN ADLI ŞİİR KİTABI-Niran / Nigar Hanım .-- İstanbul: Hanımlara Mahsus Gazete Kütübhanesi (Âlem Matbaası), 1312 H [1895 M].
c. "1. kitap" (68 s.) ; 16x12 sm.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  ŞAİR NİGAR HANIM'IN NİRAN ADLI ŞİİR KİTABI-Niran / Nigar Hanım .-- İstanbul: Hanımlara Mahsus Gazete Kütübhanesi (Âlem Matbaası), 1312 H [1895 M]. c. "1. kitap" (68 s.) ; 16x12 sm.

  TLSold
 • TÜRK ANILARI-Yad-ı mâzi / Bereketzade İsmail Hakkı .-- [İstanbul]: Sebilürreşad Kütübhanesi (Tevsi-i Tıbaat Matbaası), 1332 R [1916 M].
350, 5, [1] s. ; 21x15 sm.

Medreselerimiz hakkında 
İlm-i tecvid ve kırata dair
Şeyh Temimi Efendi
Arnavud Tahsin Efendi
Namık Kemal Bey ile
Çanakkale’de pesendideki sohbetler
Hanya vapuruna nakl
Babiler ve Babiliğe dair miftahu’l-ebvab nam kitab
Şeyh Ali Mağribi ile Akka’da………

  Lot No: 144

  Lot: 144

  TÜRK ANILARI-Yad-ı mâzi / Bereketzade İsmail Hakkı .-- [İstanbul]: Sebilürreşad Kütübhanesi (Tevsi-i Tıbaat Matbaası), 1332 R [1916 M]. 350, 5, [1] s. ; 21x15 sm. Medreselerimiz hakkında İlm-i tecvid ve kırata dair Şeyh Temimi Efendi Arnavud Tahsin Efendi Namık Kemal Bey ile Çanakkale’de pesendideki sohbetler Hanya vapuruna nakl Babiler ve Babiliğe dair miftahu’l-ebvab nam kitab Şeyh Ali Mağribi ile Akka’da………

  TLSold
 • SADULLAH PAŞA - BOL RESİMLİ-Sadullah Paşa yahud, Mezardan nida / Mehmed Galib Gönç .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, 1909.
124 s. ; 19x10 sm.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  SADULLAH PAŞA - BOL RESİMLİ-Sadullah Paşa yahud, Mezardan nida / Mehmed Galib Gönç .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, 1909. 124 s. ; 19x10 sm.

  TLSold
 • FRANSIZ DİLİ-Méthode Berlitz pour L'enseigment de la langue Fraçaise / Orhan Selahaddin .-- Constantinople [İstanbul]: Tefeyyüz Kütübhanesi (Araks Matbaası), 1912.
c. "2. kitap" (144 s.) s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  FRANSIZ DİLİ-Méthode Berlitz pour L'enseigment de la langue Fraçaise / Orhan Selahaddin .-- Constantinople [İstanbul]: Tefeyyüz Kütübhanesi (Araks Matbaası), 1912. c. "2. kitap" (144 s.) s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'IN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ-Türkçe sarf ve nahiv / Hüseyin Cahit Yalçın .-- Dersaadet [İstanbul]: Kanaat Kitabhanesi (Matbaa-i Ahmed İhsan), 1324 R [1908 M].
334 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'IN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ-Türkçe sarf ve nahiv / Hüseyin Cahit Yalçın .-- Dersaadet [İstanbul]: Kanaat Kitabhanesi (Matbaa-i Ahmed İhsan), 1324 R [1908 M]. 334 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • MEKTEB-İ SULTANİ (GALATASARAY LİSESİ)'NDE FARS DİLİ-Muhtasar usûl-i Farisî / Muallim Feyzi .-- İstanbul: Mehdi Efendi'nin Matbaası, 1314 H [1897 M].
46, [2] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  MEKTEB-İ SULTANİ (GALATASARAY LİSESİ)'NDE FARS DİLİ-Muhtasar usûl-i Farisî / Muallim Feyzi .-- İstanbul: Mehdi Efendi'nin Matbaası, 1314 H [1897 M]. 46, [2] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HUZUR-I SAMİ-İ MÜRŞİDANELERİNE İTHAFLI, İMZALI-Tasvir-i tasavvurat ve burhan-ı tekemmülat / İbrahim Rüşdü b. Mehmed Şevki .-- İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1329 H [1911 M].
110, [2] s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  HUZUR-I SAMİ-İ MÜRŞİDANELERİNE İTHAFLI, İMZALI-Tasvir-i tasavvurat ve burhan-ı tekemmülat / İbrahim Rüşdü b. Mehmed Şevki .-- İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1329 H [1911 M]. 110, [2] s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Çin dilberinin intikamı / Selami Münir Yurdatap .-- [İstanbul]: Cemiyet Kütübhanesi (Orhaniye Matbaası), 1928.
16 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Çin dilberinin intikamı / Selami Münir Yurdatap .-- [İstanbul]: Cemiyet Kütübhanesi (Orhaniye Matbaası), 1928. 16 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Operadaki sirkat / Selami Münir Yurdatap .-- [İstanbul]: Orhaniye Matbaası, 1928.
16 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Operadaki sirkat / Selami Münir Yurdatap .-- [İstanbul]: Orhaniye Matbaası, 1928. 16 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Dolandırıcılar kralı / Selami Münir Yurdatap .-- [İstanbul]: Cemiyet Kütübhanesi (Orhaniye Matbaası), 1928.
16 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Dolandırıcılar kralı / Selami Münir Yurdatap .-- [İstanbul]: Cemiyet Kütübhanesi (Orhaniye Matbaası), 1928. 16 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Meş'um diş / M. Kemaleddin .-- [İstanbul]: Kitabhane-i Sudî (Orhaniye Matbaası), 1340 R [1924 M].
32 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  TÜRK POLİSİYE HİKAYESİ-Meş'um diş / M. Kemaleddin .-- [İstanbul]: Kitabhane-i Sudî (Orhaniye Matbaası), 1340 R [1924 M]. 32 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ-Yeni küçük tarih-i İslâm / Ali Nüzhet Göksel .-- Dersaadet [İstanbul]: Tefeyyüz Kitabhanesi (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaaları), 1330 R [1914 M].
47 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  İSLAM TARİHİ-Yeni küçük tarih-i İslâm / Ali Nüzhet Göksel .-- Dersaadet [İstanbul]: Tefeyyüz Kitabhanesi (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaaları), 1330 R [1914 M]. 47 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • TOPLUMSAL DEĞİŞİM-Harbden sonra Türkleri yükseltelim / Celal Nuri İleri .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Cemiyet Kütübhanesi (Matbaa-i Orhaniye), 1917.
112 s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  TOPLUMSAL DEĞİŞİM-Harbden sonra Türkleri yükseltelim / Celal Nuri İleri .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Cemiyet Kütübhanesi (Matbaa-i Orhaniye), 1917. 112 s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • BALKAN HARBİ-Balkan Harbinde askerî mağlubiyetlerimizin esbabı / Ali İhsan Sabis .-- İstanbul: Kitabhane-i İslam ve Askerî - Tüccarzâde İbrahim Hilmî (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası), 1329 R [1913 M].
95 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  BALKAN HARBİ-Balkan Harbinde askerî mağlubiyetlerimizin esbabı / Ali İhsan Sabis .-- İstanbul: Kitabhane-i İslam ve Askerî - Tüccarzâde İbrahim Hilmî (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası), 1329 R [1913 M]. 95 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ - BOL RESİMLİ-Hatıra-i tarih-i Osmanî / İbnü'n-Nüzhet Cevad .-- Dersaadet [İstanbul]: Tefeyyüz Kitabhanesi (Kasbar Matbaası), 1330 R [1914 M].
213 s. : res. ; 18x12 sm.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  OSMANLI TARİHİ - BOL RESİMLİ-Hatıra-i tarih-i Osmanî / İbnü'n-Nüzhet Cevad .-- Dersaadet [İstanbul]: Tefeyyüz Kitabhanesi (Kasbar Matbaası), 1330 R [1914 M]. 213 s. : res. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • EDEBİYAT LUGATI - MUALLİM NACİ'NİN MEŞHUR PORTRE GRAVÜRÜ İLE-Istılahat-ı edebiye / Muallim Naci .-- İstanbul: Hazine-i Fünun Gazetesi ve Asır Kütübhanesi sahibi K. Faik (A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1307 H [1890 M].
280 s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  EDEBİYAT LUGATI - MUALLİM NACİ'NİN MEŞHUR PORTRE GRAVÜRÜ İLE-Istılahat-ı edebiye / Muallim Naci .-- İstanbul: Hazine-i Fünun Gazetesi ve Asır Kütübhanesi sahibi K. Faik (A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1307 H [1890 M]. 280 s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • DENİZCİLİK ISTILAHATI - BOL GÖRSELLİ-Istılahat-ı bahriye / Süleyman Nutkî .-- [İstanbul]: Matbaa-i Bahriye, 1321 H [1903 M].
[3] s. ; 28x20 sm.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  DENİZCİLİK ISTILAHATI - BOL GÖRSELLİ-Istılahat-ı bahriye / Süleyman Nutkî .-- [İstanbul]: Matbaa-i Bahriye, 1321 H [1903 M]. [3] s. ; 28x20 sm.

  TLSold
 • DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ - LAZİSTAN ZİRAAT İDARESİ İTHAFLI-Dut fidanlığı / Kalfayan .-- Dersaadet [İstanbul]: İkramiyeli Matbaa, 1329 R [1913 M].
26 s. ; 24x15 sm.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ - LAZİSTAN ZİRAAT İDARESİ İTHAFLI-Dut fidanlığı / Kalfayan .-- Dersaadet [İstanbul]: İkramiyeli Matbaa, 1329 R [1913 M]. 26 s. ; 24x15 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TİCARET İSTATİSTİKLER - ALMANYA, AMERİKA, AVUSTURYA, İSVEÇ İSVİÇRE… İDHALAT ve İHRACAT RAKAMLARI-Ticaret-i hariciyeye mahsus aylık hulasa-i ihsaiye, Ağustos 1340 / Türkiye Cumhuriyeti .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekaleti Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi Tarife Müdüriyeti (İkdam Matbaası), 1340 R [1925 M].
8, 2 s. ; 27x19 sm.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  OSMANLI TİCARET İSTATİSTİKLER - ALMANYA, AMERİKA, AVUSTURYA, İSVEÇ İSVİÇRE… İDHALAT ve İHRACAT RAKAMLARI-Ticaret-i hariciyeye mahsus aylık hulasa-i ihsaiye, Ağustos 1340 / Türkiye Cumhuriyeti .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekaleti Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi Tarife Müdüriyeti (İkdam Matbaası), 1340 R [1925 M]. 8, 2 s. ; 27x19 sm.

  TLSold
 • MATBAACILIK TARİHİ - AHMET İHSAN MATBAASI-Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi / Ahmed İhsan Tokgöz .-- İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, 1328 R [1912 M].
20 s. : res. ; 26x20 sm.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  MATBAACILIK TARİHİ - AHMET İHSAN MATBAASI-Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi / Ahmed İhsan Tokgöz .-- İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, 1328 R [1912 M]. 20 s. : res. ; 26x20 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Küçük zabit ve onbaşı talimatnamesi / Türkiye Cumhuriyeti .-- Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti VIII. Şube (Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası), 1928.
8 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  OSMANLI ASKERLİK TARİHİ-Küçük zabit ve onbaşı talimatnamesi / Türkiye Cumhuriyeti .-- Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti VIII. Şube (Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası), 1928. 8 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • TIP KİTABI-Osteomalasi / Turgut Nejad .-- İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1928.
66, [1] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  TIP KİTABI-Osteomalasi / Turgut Nejad .-- İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1928. 66, [1] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK FELSEFE CEMİYETİ NİZAMNAMESİ-Türk Felsefe Cemiyeti esas nizamnamesi .-- İstanbul: İktisad Matbaası, 1928.
4 s. ; 20x11 sm.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  TÜRK FELSEFE CEMİYETİ NİZAMNAMESİ-Türk Felsefe Cemiyeti esas nizamnamesi .-- İstanbul: İktisad Matbaası, 1928. 4 s. ; 20x11 sm.

  TLSold
 • AMERİKAN ÇOCUK EDEBİYATI-Altın iş .-- İstanbul: Maarif Kütübhanesi, 1927.
94, [1] s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  AMERİKAN ÇOCUK EDEBİYATI-Altın iş .-- İstanbul: Maarif Kütübhanesi, 1927. 94, [1] s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HENDESE KİTABI - UMUM MÜLKİ ve ASKERİ MEKATİB-İ İDADİYEYE MAHSUS-Nazarî ve amelî usul-i hendese / Hasan Fuad Paşa .-- İstanbul: Umum Mekâtib-i Mülkiye ve Askeriye-i Şahane Kitabcısı Karabet (Karabet Matbaası), 1315 H [1897 M].
c. "2." (288 s.) : şkl. ; 18x12 sm.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  HENDESE KİTABI - UMUM MÜLKİ ve ASKERİ MEKATİB-İ İDADİYEYE MAHSUS-Nazarî ve amelî usul-i hendese / Hasan Fuad Paşa .-- İstanbul: Umum Mekâtib-i Mülkiye ve Askeriye-i Şahane Kitabcısı Karabet (Karabet Matbaası), 1315 H [1897 M]. c. "2." (288 s.) : şkl. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • BİZANSON'UN TIP KİTABI - DARÜLFÜNÛN TIB FAKÜLTESİ-Emraz-ı dahiliye / Bizanson .-- İstanbul: Darülfünûn Tıb Fakültesi (Hüsn-i Tabiat Matbaası), 1929.
c. "7." (544 s.) : şkl. ; 24x17 sm.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  BİZANSON'UN TIP KİTABI - DARÜLFÜNÛN TIB FAKÜLTESİ-Emraz-ı dahiliye / Bizanson .-- İstanbul: Darülfünûn Tıb Fakültesi (Hüsn-i Tabiat Matbaası), 1929. c. "7." (544 s.) : şkl. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • MUHTEŞEM TÜRKİYE HARİTASI İLAVESİYLE
PARAZİTOLOJİ - TIP KİTABI - DARÜLFÜNÛN TIB FAKÜLTESİ - ÜSKÜDAR ÇOCUK BAKIMEVİ MÜDÜRÜ ve BAŞ HEKİMİ DR. SEZAİ BEYE YAZARI İSMAİL BEYDEN İMZALI ve İTHAFLI
-Parazitoloji , İlm-i tufeylat / İsmail Hakkı .-- İstanbul: Darülfünûn Tıb Fakültesi (Devlet Matbaası), 1928.
c. "1." (8, 772 s.) s. : res. ; 25x17 sm.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  MUHTEŞEM TÜRKİYE HARİTASI İLAVESİYLE PARAZİTOLOJİ - TIP KİTABI - DARÜLFÜNÛN TIB FAKÜLTESİ - ÜSKÜDAR ÇOCUK BAKIMEVİ MÜDÜRÜ ve BAŞ HEKİMİ DR. SEZAİ BEYE YAZARI İSMAİL BEYDEN İMZALI ve İTHAFLI -Parazitoloji , İlm-i tufeylat / İsmail Hakkı .-- İstanbul: Darülfünûn Tıb Fakültesi (Devlet Matbaası), 1928. c. "1." (8, 772 s.) s. : res. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • Y. VON MEHRİNG'İN TIP KİTABI-Y. von Mehring'in dahilî tıb kitabı .-- İstanbul: L. Karel (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1927.
c. "1. cild, 1-2. cüz" (XVI, 1-337, 339-701 s.) : şkl. ; 25x17 sm.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Y. VON MEHRİNG'İN TIP KİTABI-Y. von Mehring'in dahilî tıb kitabı .-- İstanbul: L. Karel (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1927. c. "1. cild, 1-2. cüz" (XVI, 1-337, 339-701 s.) : şkl. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • YAZARI YAVER-İ HAZRET-İ ŞEHRİYARİ MUALLİM ÖMER FAİK'TEN İMZALI İTHAFLI ALMANCA-TÜRKÇE LUGAT - -Almanca'dan Türkçe'ye lugat kitabı / Ömer Faik .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1314 H [1897 M].
[6], 731, 18, [1] s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  YAZARI YAVER-İ HAZRET-İ ŞEHRİYARİ MUALLİM ÖMER FAİK'TEN İMZALI İTHAFLI ALMANCA-TÜRKÇE LUGAT - -Almanca'dan Türkçe'ye lugat kitabı / Ömer Faik .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1314 H [1897 M]. [6], 731, 18, [1] s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • BAKÜ BASKISI ve ŞUKUFE NİHAL NİHAL HANIM NÜSHASI -TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-Türk edebiyatı tarihi: Ondokuzuncu asır (ortaları) / İsmail Hikmet Ertaylan .-- Bakü: Azerneşr Matbaası, 1925.
c. "1. c., 2. hisse" (V, 287-698, XLVI s.) ; 25x17 sm.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  BAKÜ BASKISI ve ŞUKUFE NİHAL NİHAL HANIM NÜSHASI -TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-Türk edebiyatı tarihi: Ondokuzuncu asır (ortaları) / İsmail Hikmet Ertaylan .-- Bakü: Azerneşr Matbaası, 1925. c. "1. c., 2. hisse" (V, 287-698, XLVI s.) ; 25x17 sm.

  TLSold
 • MEHMED ŞAKİR PAŞA'NIN VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-İrşadü'l-gafilîn / Mehmed Şakir Paşa Çörüş .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1326 R [1910 M].
14, 288 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  MEHMED ŞAKİR PAŞA'NIN VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-İrşadü'l-gafilîn / Mehmed Şakir Paşa Çörüş .-- İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1326 R [1910 M]. 14, 288 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • İSLAM İLMİHALLERİ-el-Mecmuatü'z-zühdiye fi'l-ahkami'd-diniye / Ahmed Zühdü Paşa b. Hacı Rıfat .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1311 H [1893-1894 M].
c. "1. cüz." (318, 4 s.) ; 24x16 sm.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  İSLAM İLMİHALLERİ-el-Mecmuatü'z-zühdiye fi'l-ahkami'd-diniye / Ahmed Zühdü Paşa b. Hacı Rıfat .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1311 H [1893-1894 M]. c. "1. cüz." (318, 4 s.) ; 24x16 sm.

  TLSold
 • ÇOCUK BAKIMI - BOL RESİMLİ-Çocuk bakımı / İhsan Hilmi Alantar .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin (Âmidî Matbaası), 1928.
255 s. : şkl. ; 24x17 sm.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  ÇOCUK BAKIMI - BOL RESİMLİ-Çocuk bakımı / İhsan Hilmi Alantar .-- İstanbul: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin (Âmidî Matbaası), 1928. 255 s. : şkl. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • SERLEVHASI SÜSLÜ TAŞ BASKI - İSLAM DİNİ -- REDDİYELER-İbrazü'l-hak , Tercüme-i izharü'l-hak / Rahmetullah b. Halilurrahman ed-Dihlevî .-- Saraybosna: Vilayet Matbaası, 1293 H [1876 M].
c. "2." (7, [1], 379 s.) ; 24x16 sm.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  SERLEVHASI SÜSLÜ TAŞ BASKI - İSLAM DİNİ -- REDDİYELER-İbrazü'l-hak , Tercüme-i izharü'l-hak / Rahmetullah b. Halilurrahman ed-Dihlevî .-- Saraybosna: Vilayet Matbaası, 1293 H [1876 M]. c. "2." (7, [1], 379 s.) ; 24x16 sm.

  TLSold
 • JULES VERN'İN ROMANI - FRANSIZ ROMANI - BOL RESİMLİ-İki sene mekteb tatili: seyahat-ı harikulade / Jules Verne .-- İstanbul: Alem Matbaası - Ahmed İhsan ve Şürekası, 1308 H [1891 M].
472 s. : res. ; 24x16 sm.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  JULES VERN'İN ROMANI - FRANSIZ ROMANI - BOL RESİMLİ-İki sene mekteb tatili: seyahat-ı harikulade / Jules Verne .-- İstanbul: Alem Matbaası - Ahmed İhsan ve Şürekası, 1308 H [1891 M]. 472 s. : res. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • ORJİNAL CİLDİNDE MISIR - İSRAİL - ANADOLU TARİHİ - DÜNYA TARİHİ - BOL RESİMLİ - GARVÜRLÜ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik Altınay .-- İstanbul: Kitabhane-i İslâm ve Askerî - İbrahim Hilmî (Agob Matyosyan Matbaası), 1328 R [1912 M].
c. "1." (484, [4] s.) s. : res. ; 25x17 sm.

Tarih ve müverrihler
Mısırlılar (Menfis, Teb, Sayes hükümetleri)
Mısır (Din, Hayat-ı beşeriye ve siyasiye)
Keldaniler ve Asuriler
Beni İsrail
Finikeliler
Anadolu ve Suriye kavimleri
İran Medeniyeti
Çinliler, Hindliler

  Lot No: 178

  Lot: 178

  ORJİNAL CİLDİNDE MISIR - İSRAİL - ANADOLU TARİHİ - DÜNYA TARİHİ - BOL RESİMLİ - GARVÜRLÜ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik Altınay .-- İstanbul: Kitabhane-i İslâm ve Askerî - İbrahim Hilmî (Agob Matyosyan Matbaası), 1328 R [1912 M]. c. "1." (484, [4] s.) s. : res. ; 25x17 sm. Tarih ve müverrihler Mısırlılar (Menfis, Teb, Sayes hükümetleri) Mısır (Din, Hayat-ı beşeriye ve siyasiye) Keldaniler ve Asuriler Beni İsrail Finikeliler Anadolu ve Suriye kavimleri İran Medeniyeti Çinliler, Hindliler

  TLSold
 • ORJİNAL CİLDİNDE YUNAN TARİHİ - DÜNYA TARİHİ - BOL RESİMLİ - GRAVÜRLÜ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik Altınay .-- İstanbul: Kitabhane-i İslâm ve Askerî - İbrahim Hilmî (Agob Matyosyan Matbaası), 1328 R [1912 M].
c. "2." (474, 4 s.) : res., hrt. ; 25x17 sm.

Yunanlılar
İran harpleri
Peloponej harpleri
İskender memalikinin inkısamı
Yunanistan’ın son günleri
Homer devrinde şiir ve sanayi’

  Lot No: 179

  Lot: 179

  ORJİNAL CİLDİNDE YUNAN TARİHİ - DÜNYA TARİHİ - BOL RESİMLİ - GRAVÜRLÜ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik Altınay .-- İstanbul: Kitabhane-i İslâm ve Askerî - İbrahim Hilmî (Agob Matyosyan Matbaası), 1328 R [1912 M]. c. "2." (474, 4 s.) : res., hrt. ; 25x17 sm. Yunanlılar İran harpleri Peloponej harpleri İskender memalikinin inkısamı Yunanistan’ın son günleri Homer devrinde şiir ve sanayi’

  TLSold
 • ARAP GRAMERİ - KIRAAT VE TECVİD-Zübdetü'l-irfan fi vucuhi'l-Kur'an / Hamid b. Abdülfettah el-Palevî .-- [İstanbul]: Rıza Efendi Matbaası, Arif Efendi Matbaası, 1298 H [1881 M].
1-166, 167-172, 172-180, 181-262 s. ; 24x14 sm.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  ARAP GRAMERİ - KIRAAT VE TECVİD-Zübdetü'l-irfan fi vucuhi'l-Kur'an / Hamid b. Abdülfettah el-Palevî .-- [İstanbul]: Rıza Efendi Matbaası, Arif Efendi Matbaası, 1298 H [1881 M]. 1-166, 167-172, 172-180, 181-262 s. ; 24x14 sm.

  TLSold
 • HÜSEYİN CAHİT ÇEVİRİSİYLE - YAŞAMA HAKKI-Hürriyet-i vicdan / Leon Marillier .-- İstanbul: Tanin Matbaası, 1924.
352 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  HÜSEYİN CAHİT ÇEVİRİSİYLE - YAŞAMA HAKKI-Hürriyet-i vicdan / Leon Marillier .-- İstanbul: Tanin Matbaası, 1924. 352 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • 1812 YILI ÜSKÜDAR MATBAASI BASKISI KİTAP-Haşiye ala şerhi'l-mutavvel / Abdülhakim b. Şemseddin es-Siyalkutî .-- Beldetü'l-Üsküdari'l-Medine [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Âmire li'd-Devleti'l-Aliyyeti'l-Osmaniye (Üsküdar Matbaası), Evasıtu Receb 1227 H [21-30 Temmuz 1812 M].
663 s. ; 20x15 sm.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  1812 YILI ÜSKÜDAR MATBAASI BASKISI KİTAP-Haşiye ala şerhi'l-mutavvel / Abdülhakim b. Şemseddin es-Siyalkutî .-- Beldetü'l-Üsküdari'l-Medine [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Âmire li'd-Devleti'l-Aliyyeti'l-Osmaniye (Üsküdar Matbaası), Evasıtu Receb 1227 H [21-30 Temmuz 1812 M]. 663 s. ; 20x15 sm.

  TLSold
 • ASKERLİK TARİHİ - BOL FOTOĞRAFLI-Fedakaran-ı millet ve şüheda-yı bahriye ianesine mahsus istatistik / mürettibi M. Said .-- İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 R [1913 M]
226, [2] s. : res. ; 19x13 sm.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  ASKERLİK TARİHİ - BOL FOTOĞRAFLI-Fedakaran-ı millet ve şüheda-yı bahriye ianesine mahsus istatistik / mürettibi M. Said .-- İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 R [1913 M] 226, [2] s. : res. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • 1888 TARİHLİ MEKKE BASKISI NADİR KİTAP-ed-Dürrü'l-gali, Şerhu irşadi'l-mütehalli min süneni'n-Nebiyyi'l-âli .-- et-tab'atü'l-ula [1. bs.] .-- Mekketü'l-Mahmiyye: el-Matbaatü'l-Miriyye, 1305 H [1888 M].
c. "2. cüz" (416, [1], 1 s.) ; 28x19 sm.

Eserin son sayfasında matbaa (el-Matbaatü'l-Miriyye bi-Mekketi'l-Mahmiyye, 1300) mührü vardır.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  1888 TARİHLİ MEKKE BASKISI NADİR KİTAP-ed-Dürrü'l-gali, Şerhu irşadi'l-mütehalli min süneni'n-Nebiyyi'l-âli .-- et-tab'atü'l-ula [1. bs.] .-- Mekketü'l-Mahmiyye: el-Matbaatü'l-Miriyye, 1305 H [1888 M]. c. "2. cüz" (416, [1], 1 s.) ; 28x19 sm. Eserin son sayfasında matbaa (el-Matbaatü'l-Miriyye bi-Mekketi'l-Mahmiyye, 1300) mührü vardır.

  TLSold
 • BİR CİLTTE ALTI ESER - BALKAN HARBİ - ANADOLUNUN İSTİKLALİ-Balkan Harbinde neden münhezim olduk / Ali İhsan Sabis .-- İstanbul: Kitabhane-i İslam ve Askerî - Tüccarzâde İbrahim Hilmî (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası), 1329 R [1913 M].
96 s. ; 18x12 sm.
Cilt birliği içerisinde aşağıdaki eserler vardır:
1. Anadolunun istikbali ve Akdeniz meselesi / Charles Veley; mütercimi: Yusuf Ziya .-- Dersaadet [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekası , 1329 R [1913 M]. -- 127 s. ; 17x12 sm.
2. Türkiye nasıl paylaşıldı?: Kaynarca Muahedesinden son felaketimize kadar şark meselesi / muharriri: Paul Hourie -- Dersaadet [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı , 1329 R [1913 M] .-- 62, [1] s. ; 18x12 sm.
3. Balkan Harbinde askerî mağlubiyetlerimizin esbabı .-- İstanbul : Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası , 1329 R [1913 M] .-- 95 s. ; 18x12 sm.
4. Avrupa-yı vusta siyasetinde yeni hedefler, Berlin - Bağdat
müellifi K. Winterstetten .-- Dersaadet [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı , 1330 R [1914 M] .-- 102, [1] s. ; 18x13 sm.
5. Almanlar âtimizi nasıl görüyorlar? / Hugo Grote; mütercimleri: Emin , Arif .-- [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekası , 1330 R [1914 M]
51 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  BİR CİLTTE ALTI ESER - BALKAN HARBİ - ANADOLUNUN İSTİKLALİ-Balkan Harbinde neden münhezim olduk / Ali İhsan Sabis .-- İstanbul: Kitabhane-i İslam ve Askerî - Tüccarzâde İbrahim Hilmî (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası), 1329 R [1913 M]. 96 s. ; 18x12 sm. Cilt birliği içerisinde aşağıdaki eserler vardır: 1. Anadolunun istikbali ve Akdeniz meselesi / Charles Veley; mütercimi: Yusuf Ziya .-- Dersaadet [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekası , 1329 R [1913 M]. -- 127 s. ; 17x12 sm. 2. Türkiye nasıl paylaşıldı?: Kaynarca Muahedesinden son felaketimize kadar şark meselesi / muharriri: Paul Hourie -- Dersaadet [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı , 1329 R [1913 M] .-- 62, [1] s. ; 18x12 sm. 3. Balkan Harbinde askerî mağlubiyetlerimizin esbabı .-- İstanbul : Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası , 1329 R [1913 M] .-- 95 s. ; 18x12 sm. 4. Avrupa-yı vusta siyasetinde yeni hedefler, Berlin - Bağdat müellifi K. Winterstetten .-- Dersaadet [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı , 1330 R [1914 M] .-- 102, [1] s. ; 18x13 sm. 5. Almanlar âtimizi nasıl görüyorlar? / Hugo Grote; mütercimleri: Emin , Arif .-- [İstanbul] : Matbaa-i Hayriye ve Şürekası , 1330 R [1914 M] 51 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • REFİK HALİD'DEN İSTANBUL'DA GÜNDELİK HAYAT-İstanbul'un iç yüzü / Refik Halit Karay .-- İstanbul: Kitabhane-i Hilmî (Orhaniye Matbaası), 1336 R [1920 M].
243 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  REFİK HALİD'DEN İSTANBUL'DA GÜNDELİK HAYAT-İstanbul'un iç yüzü / Refik Halit Karay .-- İstanbul: Kitabhane-i Hilmî (Orhaniye Matbaası), 1336 R [1920 M]. 243 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK KANUN-I MEDENİSİ-Türk kanun-ı medenisi .-- İstanbul: Yeni Şark Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1926.
261 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  TÜRK KANUN-I MEDENİSİ-Türk kanun-ı medenisi .-- İstanbul: Yeni Şark Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1926. 261 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK ŞİİRİ-Şair Eşref'in külliyatı / Mehmed Eşref .-- [İstanbul]: Vakit Matbaası, 1928.
c. "1. kitap" (XV, 144 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  TÜRK ŞİİRİ-Şair Eşref'in külliyatı / Mehmed Eşref .-- [İstanbul]: Vakit Matbaası, 1928. c. "1. kitap" (XV, 144 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • BİR CİLTTE ON ADET NADİR ALFABE KİTAPLARI - OHANNES AGOPYAN MÜHÜRLÜ - RUMCA HARFLERLE BİRLİKTE -Nev usûl resimli elifba-yı lisan-i Osmanî / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1316 H [1898 M].
40 s. : res. ; 19x13 sm.
Cilt birliği içerisinde aşağıdaki eserler vardır:
1. Muhtasar Osmanlı sarfı / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315 H [1897 M] .-- 40 s. : res. ; 19x13 sm.
2. Amelî ve nazarî usûl-i Arabî / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Malumat Matbaası, 1314 H [1896 M] .-- 112 s. ; 19x13 sm.
3. Usûl ve müntehabat-i zeban-i Farisî / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1313 H [1895 M] .-- 80 s. ; 19x13 sm.
4. Numune-i edebiyat-ı Osmaniye ve malumat-ı fenniye / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Matbaa-i Aramyan, 1310 H [1892 M] .-- 112 s. ; 20x13 sm.
5. Tarih ve numune-i edebiyat-ı Osmaniye / Bedros Zeki Garabedyan .-- Dersaadet [İstanbul]: Karabet Matbaası, [t.y.] .-- c. "2. kitap, 1. cüz" (30, [1] s.) ; 19x13 sm.
6. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1894 .-- 64 s. ; 19x13 sm.
7. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1898 .-- 80 s. ; 19x13 sm.
8. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1900 .-- 128 s. ; 19x13 sm.
9. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1900 .-- 40 s. : res. ; 19x13 sm.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  BİR CİLTTE ON ADET NADİR ALFABE KİTAPLARI - OHANNES AGOPYAN MÜHÜRLÜ - RUMCA HARFLERLE BİRLİKTE -Nev usûl resimli elifba-yı lisan-i Osmanî / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1316 H [1898 M]. 40 s. : res. ; 19x13 sm. Cilt birliği içerisinde aşağıdaki eserler vardır: 1. Muhtasar Osmanlı sarfı / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1315 H [1897 M] .-- 40 s. : res. ; 19x13 sm. 2. Amelî ve nazarî usûl-i Arabî / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Malumat Matbaası, 1314 H [1896 M] .-- 112 s. ; 19x13 sm. 3. Usûl ve müntehabat-i zeban-i Farisî / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1313 H [1895 M] .-- 80 s. ; 19x13 sm. 4. Numune-i edebiyat-ı Osmaniye ve malumat-ı fenniye / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Matbaa-i Aramyan, 1310 H [1892 M] .-- 112 s. ; 20x13 sm. 5. Tarih ve numune-i edebiyat-ı Osmaniye / Bedros Zeki Garabedyan .-- Dersaadet [İstanbul]: Karabet Matbaası, [t.y.] .-- c. "2. kitap, 1. cüz" (30, [1] s.) ; 19x13 sm. 6. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1894 .-- 64 s. ; 19x13 sm. 7. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1898 .-- 80 s. ; 19x13 sm. 8. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası, 1900 .-- 128 s. ; 19x13 sm. 9. Rehnüma-yı kıraat ve tercüme / Bedros Zeki Garabedyan .-- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1900 .-- 40 s. : res. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • TEFSİR-Terceme-i Tefsir-i Tibyan / Ayıntabî Mehmed Efendi .-- [İstanbul]: Mehmed Mehdî (Ârif Efendi Matbaası), 1323 - 1324 H [1905 - 1906 M].
c. "3-4." (304, 328 s.) ; 28x20 sm.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  TEFSİR-Terceme-i Tefsir-i Tibyan / Ayıntabî Mehmed Efendi .-- [İstanbul]: Mehmed Mehdî (Ârif Efendi Matbaası), 1323 - 1324 H [1905 - 1906 M]. c. "3-4." (304, 328 s.) ; 28x20 sm.

  TLSold
 • BULAK MATBAASI - TAŞ BASKISI SİYER - GÜZEL SERLEVHALI-Tercüme-i Siyerü'l-Halebî / Mütercim Asım Efendi .-- Kahire: Matbaatü Sahibi's-Saadeti'l-Ebediye (Bulak Matbaası), 1248 H [1833 M].
[2], 8, 405 s. ; 27x18 sm.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  BULAK MATBAASI - TAŞ BASKISI SİYER - GÜZEL SERLEVHALI-Tercüme-i Siyerü'l-Halebî / Mütercim Asım Efendi .-- Kahire: Matbaatü Sahibi's-Saadeti'l-Ebediye (Bulak Matbaası), 1248 H [1833 M]. [2], 8, 405 s. ; 27x18 sm.

  TLSold
 • MISIR - MATBAATÜ'L-HAYRİYYE BASKISI -EVRADLAR - GÜZEL SERLEVHALI-Hazinetü'l-esrari celileti'l-ezkâr / Seyyid Mehmed Hakkı b. Ali en-Nazillî .-- [Mısır]: el-Matbaatü'l-Hayriyye, 1321 H [1903 M].
196 s. ; 28x18 sm.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  MISIR - MATBAATÜ'L-HAYRİYYE BASKISI -EVRADLAR - GÜZEL SERLEVHALI-Hazinetü'l-esrari celileti'l-ezkâr / Seyyid Mehmed Hakkı b. Ali en-Nazillî .-- [Mısır]: el-Matbaatü'l-Hayriyye, 1321 H [1903 M]. 196 s. ; 28x18 sm.

  TLSold
 • 1860 TARİHLİ MUKADDİME-İ İBN-İ HALDUN (SOSYOLOJİ) - GÜZEL SERLEVHALI-Mukaddime-i İbn-i Haldun'un fasl-ı sadisinin tercümesidir / İbn Haldun .-- [İstanbul]: Takvimhane-i Âmire Matbaası, 1277 H [1860 M].
4, 316 s. ; 27x19 sm.cildi dağınıktır

  Lot No: 193

  Lot: 193

  1860 TARİHLİ MUKADDİME-İ İBN-İ HALDUN (SOSYOLOJİ) - GÜZEL SERLEVHALI-Mukaddime-i İbn-i Haldun'un fasl-ı sadisinin tercümesidir / İbn Haldun .-- [İstanbul]: Takvimhane-i Âmire Matbaası, 1277 H [1860 M]. 4, 316 s. ; 27x19 sm.cildi dağınıktır

  TLSold
 • HANEFİ FIKHI-Mecmau'l-enhur fi şerhi mülteka'l-ebhur / Şeyhizâde Gelibolulu Damad Abdurrahman b. Mehmed .-- [İstanbul]: [Matbaa-i Âmire], [t.y.].
c. "1." ([3], 676 s.) ; 27x18 sm., cildi dağınıktır

  Lot No: 194

  Lot: 194

  HANEFİ FIKHI-Mecmau'l-enhur fi şerhi mülteka'l-ebhur / Şeyhizâde Gelibolulu Damad Abdurrahman b. Mehmed .-- [İstanbul]: [Matbaa-i Âmire], [t.y.]. c. "1." ([3], 676 s.) ; 27x18 sm., cildi dağınıktır

  TLSold
 • FELSEFE-Zübdetü'l-esrar / Kadı Mîr Hüseyin b. Muinüddin el-Hüseynî el-Meybüdî .-- [İstanbul]: Matbaa-i Âmire, 1308 H [1891 M].
272 s. ; 23x16 sm.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  FELSEFE-Zübdetü'l-esrar / Kadı Mîr Hüseyin b. Muinüddin el-Hüseynî el-Meybüdî .-- [İstanbul]: Matbaa-i Âmire, 1308 H [1891 M]. 272 s. ; 23x16 sm.

  TLSold
 • VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-el-Berikatü'l-Mahmudiyye fi şerhi't-Tarikati'l-Muhammediye / Ebu Said Muhammed b. Mustafa el-Hadimî .-- Darülhilafeti'l-Aliyye [İstanbul]: Matbaa-i Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 1318 H [1900 M].
c. "3." (371 s.) ; 26x19 sm.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-el-Berikatü'l-Mahmudiyye fi şerhi't-Tarikati'l-Muhammediye / Ebu Said Muhammed b. Mustafa el-Hadimî .-- Darülhilafeti'l-Aliyye [İstanbul]: Matbaa-i Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 1318 H [1900 M]. c. "3." (371 s.) ; 26x19 sm.

  TLSold
 • 1884 BULAK MATBAASI BASKISI - KIRAAT VE TECVİD-Şerhu'l-Acurrumiyye / Hasan b. Ali el-Küfrevî .-- Kahire: el-Matbaatü'l-Amireti'ş-Şerefiyye (Bulak Matbaası), 1301 H [1884 M].
104 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  1884 BULAK MATBAASI BASKISI - KIRAAT VE TECVİD-Şerhu'l-Acurrumiyye / Hasan b. Ali el-Küfrevî .-- Kahire: el-Matbaatü'l-Amireti'ş-Şerefiyye (Bulak Matbaası), 1301 H [1884 M]. 104 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • HALK HİKAYELERİ-Kitab-ı Eba Müslim .-- [İstanbul]: İbrahim Efendi Matbaası, 1290 - 1299 H [1873 - 1882 M].
c. "1-2." (316, 338 s.) ; 24x16 sm.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  HALK HİKAYELERİ-Kitab-ı Eba Müslim .-- [İstanbul]: İbrahim Efendi Matbaası, 1290 - 1299 H [1873 - 1882 M]. c. "1-2." (316, 338 s.) ; 24x16 sm.

  TLSold
 • İSLAM İLMİHALİ-Dürr-i yekta şerhi / İmamzâde Muhammed Esad b. Abdullah el-Konevî .-- Dersaadet [İstanbul]: Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 1316 R [1900 M].
4, 188 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  İSLAM İLMİHALİ-Dürr-i yekta şerhi / İmamzâde Muhammed Esad b. Abdullah el-Konevî .-- Dersaadet [İstanbul]: Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 1316 R [1900 M]. 4, 188 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-Kitab-ı Mürşid-i pend-i Ahmediye / Ahmed Mürşidî Efendi .-- İstanbul: Sahaf İbrahim Efendi Matbaası, 1309 H [1892 M].
[2], 482 s. : res. ; 24x16 sm.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-Kitab-ı Mürşid-i pend-i Ahmediye / Ahmed Mürşidî Efendi .-- İstanbul: Sahaf İbrahim Efendi Matbaası, 1309 H [1892 M]. [2], 482 s. : res. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-Tekmile-i tercüme-i tarikat-ı Muhammediye / Mehmed b. Pir Ali el-Birgivî .-- [İstanbul]: Matbaatü Bab-ı Hazret-i Seraskeriye, 1258 H [1842 M].
[6], 534 s. ; 23x15 cm.

  Lot No: 201

  Lot: 201

  VAAZ VE ÖĞÜT KİTABI-Tekmile-i tercüme-i tarikat-ı Muhammediye / Mehmed b. Pir Ali el-Birgivî .-- [İstanbul]: Matbaatü Bab-ı Hazret-i Seraskeriye, 1258 H [1842 M]. [6], 534 s. ; 23x15 cm.

  TLSold
 • OSMANLI EDEBİYATI ANTOLOJİSİ-Müntehabat-ı lugat-i Osmaniye .-- İstanbul: Ceridehane Matbaası, 1269 H [1853 M].
c. "2." (456 s.) ; 23x15 sm.

  Lot No: 202

  Lot: 202

  OSMANLI EDEBİYATI ANTOLOJİSİ-Müntehabat-ı lugat-i Osmaniye .-- İstanbul: Ceridehane Matbaası, 1269 H [1853 M]. c. "2." (456 s.) ; 23x15 sm.

  TLSold
 • MASALLAR-Tutinâme .-- [İstanbul]: [yayl.y.], [t.y.].
237 s. : res. ; 22x15 sm.

  Lot No: 203

  Lot: 203

  MASALLAR-Tutinâme .-- [İstanbul]: [yayl.y.], [t.y.]. 237 s. : res. ; 22x15 sm.

  TLSold
 • DÜNYA TARİHİ-Yeni tarih-i umumî: kurun-ı ula ve kurun-ı vusta / Ali Reşad .-- İstanbul: Kanaat Kütübhanesi sahibi İlyas (Yeni Matbaa), 1926.
c. "1." (1-192 ss.) : res., hrt. ; 20x14 sm.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  DÜNYA TARİHİ-Yeni tarih-i umumî: kurun-ı ula ve kurun-ı vusta / Ali Reşad .-- İstanbul: Kanaat Kütübhanesi sahibi İlyas (Yeni Matbaa), 1926. c. "1." (1-192 ss.) : res., hrt. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HAYDAR BABA-Haydar Baba'ya selam / Şehriyar Muhammed Hüseyin .-- Tebriz: Kitabfuruş-i Sadî, 1332 HŞ [1953 M].
80 s. ; 20x15 sm.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  HAYDAR BABA-Haydar Baba'ya selam / Şehriyar Muhammed Hüseyin .-- Tebriz: Kitabfuruş-i Sadî, 1332 HŞ [1953 M]. 80 s. ; 20x15 sm.

  TLSold
 • TARİH VE COĞRAFYA LUGATI - HARİTALI ve RESİMLİ-Memalik-i Osmaniye'nin tarih ve coğrafya lugatı / Ali Cevad Bey .-- Dersaadet [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1314 H [1896 M].
c. "1. ksm, 2. c." (355-649 s.) : res., hrt. ; 20x14 sm.

  Lot No: 206

  Lot: 206

  TARİH VE COĞRAFYA LUGATI - HARİTALI ve RESİMLİ-Memalik-i Osmaniye'nin tarih ve coğrafya lugatı / Ali Cevad Bey .-- Dersaadet [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1314 H [1896 M]. c. "1. ksm, 2. c." (355-649 s.) : res., hrt. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ARAP EDEBİYATI-Temrinli ve irablı lisan-i Arabî: sarf kısmı / Hanbelizâde Mehmed Şakir .-- İstanbul: Reşadiye Matbaası, 1327-1329 [1911 M].
210, [3] s. ; 18x13 sm.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  ARAP EDEBİYATI-Temrinli ve irablı lisan-i Arabî: sarf kısmı / Hanbelizâde Mehmed Şakir .-- İstanbul: Reşadiye Matbaası, 1327-1329 [1911 M]. 210, [3] s. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • İSTANBUL VALİSİ PROF. DR. FAHREDDİN KERİM GÖKAY'DAN OSMANLICA TIP KİTABI-Yorgun sinirler ve marazî aşklar üzerinde ruhî tedkikler / Fahrettin Kerim Gökay .-- İstanbul: Kader Matbaası, 1928.
111, [1] s. : şkl. ; 23x16 sm.

  Lot No: 208

  Lot: 208

  İSTANBUL VALİSİ PROF. DR. FAHREDDİN KERİM GÖKAY'DAN OSMANLICA TIP KİTABI-Yorgun sinirler ve marazî aşklar üzerinde ruhî tedkikler / Fahrettin Kerim Gökay .-- İstanbul: Kader Matbaası, 1928. 111, [1] s. : şkl. ; 23x16 sm.

  TLSold
 • VATANDAŞLIK BİLGİLERİ-Malumat-i vataniye ve musahabat-ı ahlâkiye: ilk mekteb - beşinci sınıf / Ali Kamî Akyüz .-- İstanbul: İbrahim Hilmî (Marifet Matbaası), 1928.
112 s. : res. ; 21x14 sm.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  VATANDAŞLIK BİLGİLERİ-Malumat-i vataniye ve musahabat-ı ahlâkiye: ilk mekteb - beşinci sınıf / Ali Kamî Akyüz .-- İstanbul: İbrahim Hilmî (Marifet Matbaası), 1928. 112 s. : res. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • ŞEMAİL-İ ŞERİF-Şeceretü'l-Muhammediyye .-- İstanbul: Hafız Mehmed ve Burhaneddin Efendiler Matbaası, 1331 H [1913 M].
23 s. ; 29x21 sm.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  ŞEMAİL-İ ŞERİF-Şeceretü'l-Muhammediyye .-- İstanbul: Hafız Mehmed ve Burhaneddin Efendiler Matbaası, 1331 H [1913 M]. 23 s. ; 29x21 sm.

  TLSold
 • TÜRK HİKAYELERİ-Oh!.. / Tunalı Hilmi b. İsmail Efendi .-- Kahire: Osmanlı Matbaası, 1327 R [1911 M].
31 s. : res. ; 19x13 sm.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  TÜRK HİKAYELERİ-Oh!.. / Tunalı Hilmi b. İsmail Efendi .-- Kahire: Osmanlı Matbaası, 1327 R [1911 M]. 31 s. : res. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • SHERLOCK HOLMES - POLİSİYE HİKAYELER-Sherlock Holmes sergüzeştleri / Arthur Conan Doyle .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, 1328 R [1912 M].
c. "7. cüz" (197-228 s.) : res. ; 19x13 sm.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  SHERLOCK HOLMES - POLİSİYE HİKAYELER-Sherlock Holmes sergüzeştleri / Arthur Conan Doyle .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, 1328 R [1912 M]. c. "7. cüz" (197-228 s.) : res. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Yüksek Muallim Mektebi talimatnamesi .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünûnu (Yeni Matbaa), 1340 R [1924 M].
14 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  EĞİTİM TARİHİ-Yüksek Muallim Mektebi talimatnamesi .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünûnu (Yeni Matbaa), 1340 R [1924 M]. 14 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • MATBAACILIK TARİHİ-Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi fihristi / Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H-1928 M.
23 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  MATBAACILIK TARİHİ-Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi fihristi / Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H-1928 M. 23 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Darülfünûn inzibat ve devam talimatnamesi / Türkiye Cumhuriyeti .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünûnu (Yeni Matbaa), 1341 R [1925 M].
11, [1] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Darülfünûn inzibat ve devam talimatnamesi / Türkiye Cumhuriyeti .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünûnu (Yeni Matbaa), 1341 R [1925 M]. 11, [1] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ-Türk Maarif Cemiyeti nizamnamesi / Türk Maarif Cemiyeti .-- [Ankara]: Türk Maarif Cemiyeti , 1928.
30 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 216

  Lot: 216

  TÜRK EĞİTİM TARİHİ-Türk Maarif Cemiyeti nizamnamesi / Türk Maarif Cemiyeti .-- [Ankara]: Türk Maarif Cemiyeti , 1928. 30 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI EĞİTİM TARİHİ-İkmal-i Tahsil Cemiyeti nizamnamesi ; İkmal-i Tahsil Cemiyeti'nin talebe intihabına dair talimatnamesidir .-- İstanbul: Resimli Ay Matbaası - Türk Limited Şirketi, 1927..
 13, [1] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 217

  Lot: 217

  OSMANLI EĞİTİM TARİHİ-İkmal-i Tahsil Cemiyeti nizamnamesi ; İkmal-i Tahsil Cemiyeti'nin talebe intihabına dair talimatnamesidir .-- İstanbul: Resimli Ay Matbaası - Türk Limited Şirketi, 1927.. 13, [1] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ALFABE KİTAPLARI-Resimli güzel elifba / Mustafa Şefik .-- İstanbul: [yayl.y.], 1927-1928.
64 s. : res. ; 23x15 sm.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  ALFABE KİTAPLARI-Resimli güzel elifba / Mustafa Şefik .-- İstanbul: [yayl.y.], 1927-1928. 64 s. : res. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TİCARET HAYATI-Yeşil Yurd İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi nizamnamesi / Yeşil Yurd İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi .-- İstanbul: Yeşil Yurd İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi (Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı), 1327 R [1911 M].
23 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  OSMANLI TİCARET HAYATI-Yeşil Yurd İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi nizamnamesi / Yeşil Yurd İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi .-- İstanbul: Yeşil Yurd İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi (Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı), 1327 R [1911 M]. 23 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • 1834 YILI BULAK BASKISI - KLASİK ARAPÇA - OSMANLICA LUGAT-el-Okyanusü'l-basit fi tercemeti'l-Kamusi'l-muhit / Ebü't-Tahir Mecdüddin Muhammed b. Yakub el-Firuzabadî .-- [Bulak]: Darü't-Tıbaa-i Âmire (Bulak Matbaası), 1250 H [1834 M].
c. "1." (35, 943 s.) ; 35x22 sm.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  1834 YILI BULAK BASKISI - KLASİK ARAPÇA - OSMANLICA LUGAT-el-Okyanusü'l-basit fi tercemeti'l-Kamusi'l-muhit / Ebü't-Tahir Mecdüddin Muhammed b. Yakub el-Firuzabadî .-- [Bulak]: Darü't-Tıbaa-i Âmire (Bulak Matbaası), 1250 H [1834 M]. c. "1." (35, 943 s.) ; 35x22 sm.

  TLSold
 • 1834 YILI BULAK BASKISI - KLASİK ARAPÇA - OSMANLICA LUGAT-el-Okyanusü'l-basit fi tercemeti'l-Kamusi'l-muhit / Ebü't-Tahir Mecdüddin Muhammed b. Yakub el-Firuzabadî .-- [Bulak]: Darü't-Tıbaa-i Âmire (Bulak Matbaası), 1250 H [1834 M].
c. "1." (35, 1-942 ss.) ; 35x22 sm.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  1834 YILI BULAK BASKISI - KLASİK ARAPÇA - OSMANLICA LUGAT-el-Okyanusü'l-basit fi tercemeti'l-Kamusi'l-muhit / Ebü't-Tahir Mecdüddin Muhammed b. Yakub el-Firuzabadî .-- [Bulak]: Darü't-Tıbaa-i Âmire (Bulak Matbaası), 1250 H [1834 M]. c. "1." (35, 1-942 ss.) ; 35x22 sm.

  TLSold
 • 1836 YILI BULAK BASKISI TASAVVUF KONULU-Ferahu'r-ruh / İsmail Hakkı Bursevî .-- Bulak: el-Matbaatü'l-Kübra (Bulak Matbaası), 1252 H [1836 M].
c. "1-2." ([2], 215, 256, 241 s.) ; 34x22 sm.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  1836 YILI BULAK BASKISI TASAVVUF KONULU-Ferahu'r-ruh / İsmail Hakkı Bursevî .-- Bulak: el-Matbaatü'l-Kübra (Bulak Matbaası), 1252 H [1836 M]. c. "1-2." ([2], 215, 256, 241 s.) ; 34x22 sm.

  TLSold
 • 1866 YILI MISIR BASKISI İHYAU ULUMİ'D-DİN-İhyau ulumi'd-din / Hüccetülislam Ebu Hamid Muhammed el-Gazzalî .-- Mısır: Matbaatü'l-Vehbiyye, 1282 H [1866 M].
c. "4." (5, 469 s.) ; 32x18 sm.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  1866 YILI MISIR BASKISI İHYAU ULUMİ'D-DİN-İhyau ulumi'd-din / Hüccetülislam Ebu Hamid Muhammed el-Gazzalî .-- Mısır: Matbaatü'l-Vehbiyye, 1282 H [1866 M]. c. "4." (5, 469 s.) ; 32x18 sm.

  TLSold
 • 1272 YILI BULAK MATBAASI BASKISI EL-FÜTUHATÜ'L-MEKKİYYE-el-Fütuhatü'l-Mekkiyye -Tıpkıbasım- / Ebu Abdullah Muhammed b. Ali .-- Bulak: Darü't-Tıbaati'l-Bahire (Bulak Matbaası), 10 Zilkade 1272 H [13 Temmuz 1856 M].
c. "3." (8, 630 s.), 33x22 sm.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  1272 YILI BULAK MATBAASI BASKISI EL-FÜTUHATÜ'L-MEKKİYYE-el-Fütuhatü'l-Mekkiyye -Tıpkıbasım- / Ebu Abdullah Muhammed b. Ali .-- Bulak: Darü't-Tıbaati'l-Bahire (Bulak Matbaası), 10 Zilkade 1272 H [13 Temmuz 1856 M]. c. "3." (8, 630 s.), 33x22 sm.

  TLSold
 • 1859 TARİHLİ - KLASİK ARAPÇA - OSMANLICA LUGAT-Ahterî-i kebir / Muslihiddin Mustafa b. Şemseddin Ahmed el-Karahisârî .-- [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Âmire (Matbaa-i Âmire), 1275 H [1859 M].
711 s. ; 31x19 sm.
Eserin 702-711. sayfalarında eksiklikler ve kesikler vardır.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  1859 TARİHLİ - KLASİK ARAPÇA - OSMANLICA LUGAT-Ahterî-i kebir / Muslihiddin Mustafa b. Şemseddin Ahmed el-Karahisârî .-- [İstanbul]: Darü't-Tıbaati'l-Âmire (Matbaa-i Âmire), 1275 H [1859 M]. 711 s. ; 31x19 sm. Eserin 702-711. sayfalarında eksiklikler ve kesikler vardır.

  TLSold
 • VATANDAŞLIK BİLGİLERİ-Mektebde malumat-i ahlâkiye ve medeniye dersleri / Ahmed Cevad en-Nazillî .-- [İstanbul]: Kitabhane-i İslam ve Askerî - İbrahim Hilmî (Mahmud Bey Matbaası), 1328 R [1912 M].
196 s. : res. ; 18x12 sm.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  VATANDAŞLIK BİLGİLERİ-Mektebde malumat-i ahlâkiye ve medeniye dersleri / Ahmed Cevad en-Nazillî .-- [İstanbul]: Kitabhane-i İslam ve Askerî - İbrahim Hilmî (Mahmud Bey Matbaası), 1328 R [1912 M]. 196 s. : res. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • ŞEMAİL-İ ŞERİF-Peygamberimizin sireti / Mevlana Şibli Numanî .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H-1928 M.
c. "1." (1-560 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 227

  Lot: 227

  ŞEMAİL-İ ŞERİF-Peygamberimizin sireti / Mevlana Şibli Numanî .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H-1928 M. c. "1." (1-560 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • ŞEMAİL-İ ŞERİF-Peygamberimizin risaleti ve şahsiyeti / Mevlana Şibli Numanî .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M.
c. "2." (563-1080 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  ŞEMAİL-İ ŞERİF-Peygamberimizin risaleti ve şahsiyeti / Mevlana Şibli Numanî .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M. c. "2." (563-1080 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • PEYGAMBERİMİZİN RUHANÎ HAYATI-Peygamberimizin ruhanî hayatı / Seyyid Süleyman Nedvi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M.
c. "3." (1083-1549 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 229

  Lot: 229

  PEYGAMBERİMİZİN RUHANÎ HAYATI-Peygamberimizin ruhanî hayatı / Seyyid Süleyman Nedvi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M. c. "3." (1083-1549 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • PEYGAMBERİMİZİN RUHANÎ HAYATI-Peygamberimizin ruhanî hayatı / Seyyid Süleyman Nedvi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M.
c. "4." (1555-1958 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 230

  Lot: 230

  PEYGAMBERİMİZİN RUHANÎ HAYATI-Peygamberimizin ruhanî hayatı / Seyyid Süleyman Nedvi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M. c. "4." (1555-1958 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HAZRET-İ AİŞE-Hazret-i Aişe / Seyyid Süleyman Nedvi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Gündoğdu Matbaası), 1346 H-1928 M.
c. "5." (295 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 231

  Lot: 231

  HAZRET-İ AİŞE-Hazret-i Aişe / Seyyid Süleyman Nedvi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Gündoğdu Matbaası), 1346 H-1928 M. c. "5." (295 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HAZRET-İ EBU BEKİR-Hazret-i Ebu Bekir / Ömer Rıza Doğrul .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M.
c. "6." (272 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 232

  Lot: 232

  HAZRET-İ EBU BEKİR-Hazret-i Ebu Bekir / Ömer Rıza Doğrul .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H-1928 M. c. "6." (272 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • HAZRET-İ ÖMER-Hazret-i Ömer / Mevlana Şibli Numanî .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Gündoğdu Matbaası), 1347 H-1928 M.
c. "7." (528 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 233

  Lot: 233

  HAZRET-İ ÖMER-Hazret-i Ömer / Mevlana Şibli Numanî .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Gündoğdu Matbaası), 1347 H-1928 M. c. "7." (528 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI - YUNAN SAVAŞLARI-Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ve Yunan muharebesi 1314 / muharrirleri: Süleyman Tevfik, Abdullah Zühdi.- İstanbul: Mihran Matbaası, 1315 H. [1898]

8,520 s.; resimli , haritalı, 25x17 cm. 1 pln.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  OSMANLI - YUNAN SAVAŞLARI-Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ve Yunan muharebesi 1314 / muharrirleri: Süleyman Tevfik, Abdullah Zühdi.- İstanbul: Mihran Matbaası, 1315 H. [1898] 8,520 s.; resimli , haritalı, 25x17 cm. 1 pln.

  TLSold